Đăng nhập

Ghi nhớ
Latest topics
» [SHARE] SKIN ĐHFM.V7 @PUNBB
by tonyhoaivu 2/5/2018, 2:37 pm

» Share Skin Xanh Dương Cùi Bắp
by tonyhoaivu 28/4/2018, 5:57 pm

» Xin Skin http://v1.hotrofm.net/
by tonyhoaivu 28/4/2018, 5:45 pm

» Xin Skin Rao Vặt
by tonyhoaivu 15/4/2018, 12:07 pm

» Làm Sao Để Xóa Khung Này
by tonyhoaivu 14/4/2018, 7:18 pm

» [Lập nhóm]Lập nhóm fm
by vietkanpy 31/3/2018, 11:53 am

» [Help] về server úp ảnh của phutu [✔]
by hóng-er 17/3/2018, 10:18 pm

» Đừng khóc cho “tôi – Chinh Phục!”…
by AnHung 27/2/2018, 5:33 pm

» [Share] Skin Diendandaihoc.com [ Punbb ] [✔]
by Lu Mờ 13/2/2018, 7:28 pm

» Mời mấy thím vào groups Forumotion Việt Nam.
by dang02315 13/2/2018, 12:40 am

» Có thể làm các kiểu giao diện được không?
by Lu Mờ 9/2/2018, 3:40 pm

» ltns chinhphuc.info
by Shinichi Kudo 27/1/2018, 2:27 am

» Button Cool (đầy đủ nhiều màu!)
by olokers 25/12/2017, 5:30 am

» [Skin] [punBB] Skin fmvi version 3
by olokers 25/12/2017, 4:54 am

» Skin]Teen Pro9x [ PunBB ]
by chiecla1989 11/10/2017, 8:56 pm

» [Thắc mắc] Website tự thay đổi banner
by white1416 29/9/2017, 8:05 pm

» [Thắc mắc] chỉnh màu <hr>
by sayedn73 28/9/2017, 3:21 pm

» Một số cover cho Zing.me và Facebook
by sayedn73 28/9/2017, 3:18 pm

» Cần xin skin ngamvn.com
by sayedn73 4/9/2017, 2:40 pm

» Trỏ tên miền p.a vietnam
by tommy_phan 20/8/2017, 2:55 pm

» Xin forum rao vặt vBulletin 4.1.11
by arber 1/8/2017, 4:17 am

» Tôi sẽ đỗ đại học!
by handsomevip007 16/7/2017, 4:27 pm

» Xin hỗ trợ về DNS Domain cho Forumvi
by hoangthong 9/5/2017, 9:37 pm

» skin xinh forum full punbb
by kenbi05 8/5/2017, 10:47 am

» HỖ TRỢ GIÚP MÌNH VỀ VIỆC MẤT CHỨC NĂNG KIỂM TRA THÀNH VIÊN XEM BÀI TRONG GROUP FB
by hoangthong 4/5/2017, 9:14 am

Top posting users this week


[Skin] kenhsinhvien.net Cực Đẹp

Go down

[Skin] kenhsinhvien.net Cực Đẹp

Bài gửi by anhdausai on 8/7/2013, 11:56 am

Demo: http://trasua20.forumvi.com/
Copy đi nơi khác vui lòng ghi nguồn: http://www.v-game.info/

ACP -> Display -> Pics management -> mã mở rộng -> Background picture (page) :
cho links ảnh : http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/ctas-bg.jpg rồi ấn chấp nhận

index_body
Code:
{JAVASCRIPT}

<!-- BEGIN message_admin_index -->
<div class="main">
 <!-- BEGIN message_admin_titre -->
 <div class="main-head">
 <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
 </div>
 <!-- END message_admin_titre -->

 <!-- BEGIN message_admin_txt -->
 <div id="pun-announcement">
 <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
 </div>
 <!-- END message_admin_txt -->
</div>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<div class="main">
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
 <div class="user_login_form main-box center">
 <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>  
 <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>  
 <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
 {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
 <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
 <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
 <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
 <!-- END switch_fb_connect -->
 </div>
</form>
</div>
<!-- END switch_user_login_form_header -->

{CHATBOX_TOP}
<table width="100%"><tbody><tr><td width="90%" valign="top">
      {BOARD_INDEX}</td>
      <td width="30%" valign="top" style="padding-left: 10px">
    


 <div class="main">
        <div class="main-head">
            <div class="page-tile">Music</div>
</div>


        <div class="main-content stat-board po-rel">
             <span class="natata"></span><span class="netete"></span><span class="nototo"></span><span class="nututu"></span>
  
        <div style="padding:10px;">


<center><embed type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="never" src=http://nct.y1n9.com/flash/Media-Player.swf flashvars=file=http://nct.y1n9.com/360PLUS/?id=http://mp3.zing.vn/playlist/Nhac-LTK-14h81990/IWBF7O6F.html%26type=you&config=http://nct.y1n9.com//config.php?config=ok%26backcolor=0xE3007B%26frontcolor=0xFFFFFF%26lightcolor=0xFFFFFF%26autostart=false%26shuffle=false%26repeat=true%26jpgfile=http://y1n9.info/flash/T406.swf width="210" height="250" wmode="transparent"/></center>
</div>
    </div>
   
  
  </td></tr></tbody></table>
 <!-- BEGIN disable_viewonline -->
<div id="pun-info" class="main">
  <div class="main-head">
      <div class="page-title">
        <h2>Tình hình diễn đàn</h2>
      </div>
  </div>

  <div class="main-content stat-board po-rel">
            <span class="natata"></span><span class="netete"></span><span class="nototo"></span><span class="nututu"></span>
  
  

<b>

      <div class="starsItem">
        <p class="starsTitle">
            <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
            <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">Ai đang trực tuyến?</a>
            <!-- END switch_viewonline_link -->
            <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->Ai đang trực tuyến?
            <!-- END switch_viewonline_nolink -->
        </p>
        <div class="rightStats">
            <div class="leftStats">
              <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/user_s10.png" />
            </div>
            <p><div class="online2" style="display:inline">{TOTAL_USERS_ONLINE}</div>
<br /><br />{LOGGED_IN_USER_LIST} {L_ONLINE_USERS} {L_CONNECTED_MEMBERS}</p>
        </div>
                
      </div>
            
      <div class="starsItem">
        <p class="starsTitle">Sự kiện</p>
        <div class="rightStats">
            <div class="leftStats">
              <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/openso10.png" />
            </div>
<p><div class="member1" style="display:inline">{NEWEST_USER}</div></p>
            <p>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}</p>
        </div>
      </div>
      <div class="starsItem">
        <p class="starsTitle">Thống kê</p>
        <div class="rightStats">
            <div class="leftStats">
              <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_s10.gif" />
            </div>
<p><div class="online1" style="display:inline">{RECORD_USERS}</div>
<br /><div class="post1" style="display:inline">{TOTAL_POSTS}</div>
<br /><div class="online2" style="display:inline">{TOTAL_USERS}</div></p>
        </div>
</div></b>
  </div>
<img src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/03/56/26/think11.png"/>
</div>
  
<div class="main-box clearfix">
  <p align="center">{GROUP_LEGEND}</p>
</div>
<!-- END disable_viewonline -->
<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
 <div class="user_login_form main-box center">
 <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label>  
 <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label>  
 <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
 {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
 <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
 <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
 <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
 <!-- END switch_fb_connect -->
 </div>
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->

{CHATBOX_BOTTOM}

<!-- BEGIN switch_legend -->
<ul id="pun-legend">
 <li>
 <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /> {L_NEW_POSTS}
 <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /> {L_NO_NEW_POSTS}
 <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /> {L_FORUM_LOCKED}
 </li>
</ul>
<!-- END switch_legend -->

{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
 appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
 status: true,
 cookie: true,
 xfbml: true,
 oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->


index_box
Code:
<div class="main">
<!-- BEGIN catrow -->
 <!-- BEGIN tablehead -->
 <div class="main-head">
 <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
 </div>
 <div class="main-content">
 <table cellspacing="0" class="table">
 
<tbody class="statused">
 <!-- END tablehead -->

 <!-- BEGIN forumrow -->
 <tr>
 <td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
 <span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
 <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
 </span>
                                                  <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle"><div style="margin-left:40px">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</div></a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
 <br />
 {catrow.forumrow.FORUM_DESC}
 {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
 <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
 </td>
 <td class="tcr">
 <span>
 <!-- BEGIN switch_topic_title -->
 <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
 <!-- END switch_topic_title -->
 {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
 </span>
 </td>
                                          <td class="tc2">{catrow.forumrow.TOPICS}</td>
 <td class="tc3">{catrow.forumrow.POSTS}</td>
 
</tr>
 <!-- END forumrow -->

 <!-- BEGIN tablefoot -->
 </tbody>
 </table>
 </div>
 <!-- END tablefoot -->
<!-- END catrow -->
</div>


overall_footer_end
Code:
   <!-- BEGIN html_validation -->
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <body>
    <div>
      <div>
          <div>
            <div>
                <div>
                  <div>
                      <ul>
                        <li>
    <!-- END html_validation -->
                        </li>
                      <ul>
                            
      <li>
                      
                 <a title="Skin Rip By AnhDauSai" target="_blank" rel="nofollow" href="http://v-game.5forum.net/" class="copyright" name="bottom">@ <font color="green">Skin Rip</font>  by <font color="red">Anhdausai</font></a>
        
                                                      </li>
                      </ul>
                                              </ul>
                    
                  </div>
                  <br />
                  <p class="center">
                      <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
                  </p>
                </div>
                {PROTECT_FOOTER}
            </div>
                    
                  
                    

              <div class="end"></div>
    
              </div>
            
      </div>
    </div>
    
    <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
    <div id="fb-root"></div>
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    FB.init({
      appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
        status: true,
        cookie: true,
        xfbml: true,
      oauth: true
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_facebook_login -->

    <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
      if ($('a#logout'))
      {
          var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

          if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
          {
            document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
          }
      }
    });

    $(document).ready( function() {
      $('a#logout').click( function() {
          FB.logout();
      } );
    } );
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      fa_endpage();
    //]]>
    </script>

    </body>
    </html>
    <br>
    
    
    
   
     
      
 
     
     
avatar
anhdausai
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 24/08/2011
Số bài : 230
CPP : 284
Châm ngôn sống : Không có code vô dụng chỉ có người ngu không biết sử dụng code

Xem lý lịch thành viên http://www.vngame.pro/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] kenhsinhvien.net Cực Đẹp

Bài gửi by Evil Boy on 8/7/2013, 12:06 pm

WOA, TUYỆT
 bẢN NÀY CHO PHPBB2 ĐC Ạ?^^Tin nhắn từ điều hành viên:handsomevip007
Nhắc nhở lần 3: Không viết bài toàn chữ IN HOA
avatar
Evil Boy
CPMember
CPMember

Chrome PhpBB2
Ngày đăng ký : 18/06/2013
Số bài : 112
CPP : 12
Châm ngôn sống : Ta là Evil Boy, cẩn thận với ta há!

Xem lý lịch thành viên http://evilboy.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] kenhsinhvien.net Cực Đẹp

Bài gửi by K.-Kun on 8/7/2013, 12:14 pm

Like thớt +1 hén! Cảm ơn tinh thần chia sẻ kiêu
avatar
K.-Kun
CPModerator
CPModerator

Firefox PunBB
Ngày đăng ký : 22/11/2012
Số bài : 1510
CPP : 639
Châm ngôn sống : Không bao giời đi ngược lại với lời nói của mình! Đó chính là nhẫn đạo của tôi

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] kenhsinhvien.net Cực Đẹp

Bài gửi by anhdausai on 8/7/2013, 12:24 pm

overall_header:
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
 <!-- END switch_compat_meta -->
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
 <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
 <!-- END switch_canonical_url -->
 {META_FAVICO}
 {META}
 {META_FB_LIKE}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

 <!-- BEGIN switch_fb_login -->
 <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_fb_login -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_ticker -->

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
 var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
 var slid_vert = false;
 var auto_dir = 'next';
 var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

 switch( tickerDirParam )
 {
 case 'top' :
 slid_vert = true;
 break;

 case 'left':
 break;

 case 'bottom':
 slid_vert = true;
 auto_dir = 'prev';
 break;

 case 'right':
 auto_dir = 'prev';
 break;

 default:
 slid_vert = true;
 }

 $(document).ready(function() {

 var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
 var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

 if (width_max > 0)
 {
 $('#fa_ticker_content').css('display','block');

 $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
 if ($(this).width() > width_item)
 {
 var ratio = $(this).width() / width_item;
 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
 $(this).height(new_height).width(width_item);
 }
 });

 if (slid_vert)
 {
 var height_max = h_perso;

 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
 if ($(this).height() > height_max)
 {
 height_max = $(this).height();
 }
 } );

 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
 $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
 }

 $('#fa_ticker_content').jcarousel({
 vertical: slid_vert,
 wrap: 'circular',
 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
 auto_direction: auto_dir,
 scroll: 1,
 size: {switch_ticker.SIZE},
 height_max: height_max,
 animation: {switch_ticker.SPEED}
 });
 }
 else
 {
 $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
 $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
 }
 });
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
 <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
 pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
 if(pm != null) { pm.focus(); }
 <!-- END switch_enable_pm_popup -->
 <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
 if(report != null) { report.focus(); }
 <!-- END switch_report_popup -->
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
 <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 $(document).ready( function() {
 $(window).resize(function() {
 var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
 var popupWidth = $("#login_popup").width();
 var mypopup = $("#login_popup");

 $("#login_popup").css({
 "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
 });
 });
 });
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <style>
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
 text-align:center;
 width: 10px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
 margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
 margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
 }
 </style>
 <!-- END switch_ticker_new -->
 {HOSTING_JS}
 <!-- BEGIN google_analytics_code -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
 _gaq.push(["_trackPageview"]);
 _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

 <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
 _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
 _gaq.push(['b._trackPageview']);
 <!-- END google_analytics_code_bis -->

 (function() {
 var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
 ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
 var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
 //]]>
 </script>
 <!-- END google_analytics_code -->
</head>

<body>
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
 <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
 <div class="content">
 <p>
 {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
 <br />
 <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
 </p>
 </div>
 </div>
 <!-- END hitskin_preview -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 <div id="login_popup" class="module main">
 <div id="login_popup_title" class="main-head">
 <div class="h3">{SITENAME}</div>
 </div>
 <div class="main-content">
 {LOGIN_POPUP_MSG}
 <div id="login_popup_buttons">
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
 <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
 <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
 <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
 </form>
 </div>
 </div>
 </div>
 <!-- END switch_login_popup -->

 <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

 <div class="minwidth_IE">
 <div class="layout_IE">
 <div class="container_IE">
                          
             
                         
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                
 


<div id="loginBar">
 <div class="pageWidth">
 <div class="pageContent"> 
<h3 id="loginBarHandle">
 <label for="LoginControl"><a href="login/" class="concealed noOutline">Đăng nhập | Đăng ký</a></label>
 </h3>
 
<span class="helper"></span>

 
</div>
 </div>
</div>
 

<div id="headerFixed">
 

<div id="navigation" class="pageWidth">
 <div class="pageContent">
 <nav>

<div class="navTabs primary_nav">
 <ul class="publicTabs">
 
<!-- home -->
 <li class="navTab home">
 <a href="" class="navLink">Trang chủ</a>
 </li>
 
<!-- forums -->
 <li class="navTab forums">
 <a href="http://v-game.5forum.net/" class="navLink">Diễn đàn</a>
 </li>
 <!-- truyentranh -->
 <li class="navTab truyentranh">
 <a href="http://v-game.5forum.net/" class="navLink">Đọc truyện</a>
 </li>
 </ul>
 </div>
<div class="navTabs primary_nav">
 

<div id="searchBar">
 
<fieldset id="QuickSearch">
 <form action="search/search" method="post" class="formPopup">
 
<div class="primaryControls">
 <!-- block: primaryControls -->
 <input type="search" name="keywords" value="" class="textCtrl2" placeholder="Tìm kiếm..." results="0" title="Nhập từ khóa và ấn Enter" id="QuickSearchQuery" /> 
<!-- end block: primaryControls -->
 </div>
 
<div class="secondaryControls">
 <div class="controlsWrapper">
 
<!-- block: secondaryControls -->
 <dl class="ctrlUnit">
 <dt></dt>
 <dd><ul>
 <li><label><input type="checkbox" name="title_only" value="1"
 id="search_bar_title_only" class="AutoChecker"
 data-uncheck="#search_bar_thread" /> Chỉ tìm trong tiêu đề</label></li>
 </ul></dd>
 </dl>
 
<dl class="ctrlUnit">
 <dt><label for="searchBar_users">Được gửi bởi thành viên:</label></dt>
 <dd>
 <input type="text" name="users" value="" class="textCtrl AutoComplete" id="searchBar_users" />
 <p class="explain">Phân cách bởi dấu phẩy (,).</p>
 </dd>
 </dl>
 
<dl class="ctrlUnit">
 <dt><label for="searchBar_date">Mới hơn ngày:</label></dt>
 <dd><input type="date" name="date" value="" class="textCtrl" id="searchBar_date" /></dd>
 </dl>
 

</div>
 <!-- end block: secondaryControls -->
 <script src="http://google.freeforums-hosting.com/10645.js" type="text/javascript"></script>
                              <dl class="ctrlUnit submitUnit">
 <dt></dt>
 <dd>
 <input type="submit" value="Tìm kiếm" class="button primary Tooltip" title="Tìm ngay" />
 <div class="Popup" id="commonSearches">
 <a rel="Menu" class="button NoPopupGadget Tooltip" title="Tìm kiếm hữu ích" data-tipclass="flipped"><span class="arrowWidget"></span></a>
 <div class="Menu">
 <div class="primaryContent menuHeader">
 <h3>Tìm kiếm hữu ích</h3>
 </div>
 <ul class="secondaryContent blockLinksList">
 <!-- block: useful_searches -->
 <li><a href="find-new/threads?recent=1">Các chủ đề gần đây</a></li>
 
<!-- end block: useful_searches -->
 </ul>
 </div>
 </div>
 <a href="search/" class="button moreOptions Tooltip" title="Tìm nâng cao" data-offsetx="-100">Thêm...</a>
 </dd>
 </dl>
 
</div>
 
<input type="hidden" name="_xfToken" value="" />
 </form> 
</fieldset>
 
</div>
</div>
 


<span class="helper"></span>
 
</nav> 
</div>
</div>
</div>
 <div id="header">
 <div class="pageWidth">
 <div class="pageContent">
 <div class="header1">
 <div class="logo">
 <strong style="display: none;">Sinh viên Việt Nam hội tụ, sinh viên, đại học, cao đẳng, tuyển sinh, đọc truyện</strong>
 <a href="http://v-game.5forum.net/"><img src="http://kenhsinhvien.net/images/logo/kenhsinhvien.png"></a>
 </div>
 <div class="ad728x90">
<!-- Ad by UniAd.Vn -->
<div class="uniad_banner" title="Top Banner" id="uniad-loc-41" style="width:728px;height:90px;"></div>
<!-- /Ad by UniAd.Vn -->
 </div>
 </div>
 <div class="clear"></div>
 


<style>
 #headerMover3 {
 margin-top: 50px !important;
 }
 #header{
 display:block !important;
 }
 .footer{
 display:block !important;
 }
 .breadBoxTop{
 display:block !important;
 }
 </style>
 

<div id="navigation" class="pageWidth">
 <div class="pageContent">
 <nav>

<div class="navTabs primary_nav"  style="width:100%;-webkit-border-top-left-radius: 5px;  -webkit-border-top-right-radius: 5px;  -moz-border-radius-topleft: 5px;  -moz-border-radius-topright: 5px;  border-top-left-radius: 5px;  border-top-right-radius: 5px;">
 <ul class="publicTabs">
 
<!-- extra tabs: home -->
 


<li class="navTab portal Popup PopupControl PopupClosed">
 
<a href="" class="navLink">Trang chủ</a>
 
</li>
 
<!-- forums -->
 
<li class="navTab forums selected">
 
<a href="http://v-game.5forum.net/" class="navLink">Diễn đàn</a>
 <a href="http://v-game.5forum.net/" class="SplitCtrl" rel="Menu"></a>
 
<div class="tabLinks">
 <div class="primaryContent menuHeader">
 <h3>Diễn đàn</h3>
 <div class="muted">Liên kết nhanh</div>
 </div>
 <ul class="secondaryContent blockLinksList">
 

<li><a href="search/?type=post">Tìm kiếm diễn đàn</a></li>
 
<li><a href="find-new/threads">Cập nhật</a></li>
 
</ul>
 </div>
 </li>
 


<!-- extra tabs: middle -->
                 
                         
                          
                          
                          
        <!-- extra tabs: middle -->
 


<li class="navTab cz_groups Popup PopupControl PopupClosed">
 
<a href="group/" class="navLink">Hội nhóm</a>
 
</li>
 


<li class="navTab useralbums Popup PopupControl PopupClosed">
 
<a href="album/" class="navLink">Album ảnh</a>
 
</li>
 
<!-- members -->
 

<li class="navTab members Popup PopupControl PopupClosed">
 
<a href="http://v-game.5forum.net/" class="navLink">Thành viên</a>
 <a href="http://v-game.5forum.net/" class="SplitCtrl" rel="Menu"></a>
 

</li>
 

<!-- help -->
 
<li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed">
 
<a href="http://v-game.5forum.net/" class="navLink" rel="help">Trợ giúp</a>
 
</li>
 


<!-- extra tabs: end -->
 


<!-- no selection -->
 

</ul>
 </div>
 
<span class="helper"></span>
 
</nav> 
</div>
</div>
 </div>
</div>

</div>

       

<div id="headerMover3">
 <div id="headerProxy" style='display:none;'></div>


 

     
                          
                   
                         
                   
                         
                    <div id="content" class="forum_list">
 <div class="pageWidth">
 <div class="pageContent">
 <!-- main content area -->
 
         
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
       
                 <div  class="pun3" >
              
            
          <div  class="pun2" >    
         
             
              
              <div   class="pun"><div  id="page-body">
              <div   id="content-container">
                <div   id="outer-wrapper"><div  id="wrapper">     
                            
                 
                  
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
 <div class="module main">
 <div class="main-content clearfix">
 <div id="fa_ticker_container">
 <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
 <!-- END ticker_row -->
 </ul>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
 <div class="module main">
 <div class="main-content clearfix">
 <div id="fa_ticker_container">
 <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
 <div class="fa_ticker_content">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
 <!-- END ticker_row -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 <!-- END switch_ticker -->

 <div id="page-body">
 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
 <div id="outer-wrapper">
 <div id="wrapper">
 <div id="container">
 <div id="content">
 <div id="{ID_LEFT}">
 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
 {giefmod_index1.MODVAR}
 <!-- BEGIN saut -->
 <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
 <!-- END saut -->
 <!-- END giefmod_index1 -->
 </div>
 <div id="main">
 <div id="main-content">

<!-- BEGIN html_validation -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

css:
Code:
li{display:inline;font-size:15px;line-height:30px}
.xenForm .ctrlUnit.submitUnit>dd>ul{margin-top:0}.xenForm .checkboxColumns>dd>ul,ul.checkboxColumns{-webkit-column-count:2;-moz-column-count:2;column-count:2;-webkit-column-gap:8px;-moz-column-gap:8px;column-gap:8px}.xenForm .checkboxColumns.multiple>dd>ul{-webkit-column-count:1;-moz-column-count:1;column-count:1;-webkit-column-gap:0;-moz-column-gap:0;column-gap:0}.xenForm .checkboxColumns.multiple>dd{-webkit-column-count:2;-moz-column-count:2;column-count:2;-webkit-column-gap:8px;-moz-column-gap:8px;column-gap:8px}.xenForm .checkboxColumns.multiple>dd>ul{margin-bottom:18px}@font-face{font-family:'UTMALEXANDER';src:url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/UTMALEXANDER.TTF') format('truetype'),
font-weight: normal;font-style:normal}.clear{clear:both}.header1{margin-top:15px;display:inline-block;margin-bottom:10px;width:100%}.logo{float:left;width:222px;height:72px}.ad728x90{float:right;width:728px;height:90px}.navbar2{background:#d65430 url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/navbg3.jpg') repeat-x 0 0;height:38px;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-khtml-border-radius:5px;border-radius:5px}#headerFixed{background:#686c73 url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/navbg.jpg') repeat-x 0 0;height:40px;position:fixed;top:0px;left:0;right:0;z-index:150;-webkit-box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, .2);-webkit-box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, .2);-moz-box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, .2);-khtml-box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, .2);box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.2)}#header{background:#fff url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/header-bg.jpg') repeat 0 0;margin-top:40px;height:152px;border-bottom:1px solid #fff;-webkit-box-shadow:0 3px 3px rgba(206,204,198,0.3);-moz-box-shadow:0 3px 3px rgba(206,204,198,0.3);-khtml-box-shadow:0 3px 3px rgba(206,204,198,0.3);box-shadow:0 3px 3px rgba(206,204,198,0.3)}#header .pageWidth
.pun {
width: 980px;

background: #fff;
margin: 0 auto;

border-radius: 3px;
}

.main .main-head {height:20px;background:#fff url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/navbg3.jpg')}
.main .main-head {
border: 1px solid #DDD;
-webkit-box-shadow: 0 2px 2px -2px rgba(0,0,0,.52);
font-size: 12px;

border-radius: 5px 5px 0px 0px;
 
}

.online2 strong {
          color: Orange;
  font-family: georgia;
  text-decoration: none;
    font-style: normal;
    font-weight: normal;
  font-size:46px;
}

.member1 strong {
          font-family: georgia;
  text-decoration: none;
    font-style: normal;
    font-weight: normal;
  font-size:35px;
}
.post1 strong {
  color: deepSkyBlue;
          font-family: georgia;
  text-decoration: none;
    font-style: normal;
    font-weight: normal;
  font-size:38px;
}

.online1 strong {
  color: yellowGreen;
          font-family: georgia;
  text-decoration: none;
    font-style: normal;
    font-weight: normal;
  font-size:48px;
}


/* Thống kĂª */
.leftStats{float:left;margin-left:-71px;position:absolute;vertical-align:middle;width:60px}
.rightStats{border-left:2px solid #CFC9C9;min-height:50px;padding-left:10px;width:858px;margin:5px 10px 5px 70px}
.starsTitle{background-color:#BFBFBF;border:1px solid #989898;color:#F8FF04;font-family:Comic Sans MS;font-variant:small-caps;font-weight:700;height:18px;text-shadow:1px 1px 1px #000;padding:5px}
.boxbody{background:url(/users/2211/12/43/96/album/box-sh10.gif) no-repeat scroll 0 80% transparent;font-size:12px;line-height:18px;padding-bottom:9px}

/*Link*/
a:link,a:active,a:visited {
    text-decoration: none;
    }


a:hover{
  text-decoration: none !important;
    }.pageContent{zoom:1}#header .pageWidth .pageContent:after{content:'.';display:block;height:0;clear:both;visibility:hidden}#logo{display:block;float:left;line-height:66px;*line-height:70px;height:70px;vertical-align:middle}#logo
span{*display:inline-block;*height:100%}#logo a:hover{text-decoration:none}#logo
img{vertical-align:middle}#visitorInfo{float:right;min-width:250px;_width:250px;overflow:hidden;zoom:1;background:rgb(215, 215, 215);padding:5px;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-khtml-border-radius:5px;border-radius:5px;margin:10px
0;border:1px
solid #242424;color:#242424}#visitorInfo
.avatar{float:left;display:block}#visitorInfo .avatar
.img{border-color:#9b9b9b}#visitorInfo
.username{font-size:18px;text-shadow:0 0 0 transparent, 1px 1px 10px white;color:#242424;white-space:nowrap;word-wrap:normal}#alerts{zoom:1}#alerts


#alertMessages{padding-left:5px}#alerts
li.alertItem{font-size:11px}#alerts
.label{color:#242424}*/
.footer
.pageContent{font-size:11px;color:rgb(215,215,215);background:url(rgba.php?r=0&g=0&b=0&a=102);background:rgba(0,0,0,0.4);_filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#66000000,endColorstr=#66000000);;-webkit-border-bottom-right-radius:5px;-moz-border-radius-bottomright:5px;-khtml-border-bottom-right-radius:5px;border-bottom-right-radius:5px;-webkit-border-bottom-left-radius:5px;-moz-border-radius-bottomleft:5px;-khtml-border-bottom-left-radius:5px;border-bottom-left-radius:5px;overflow:hidden;zoom:1}.footer{background:url(styles/passion/ksv/footer-bg.jpg);height:235px;margin-top:15px}.footer a,
.footer a:visited{}.footer a:hover,
.footer a:active{color:#555;text-decoration:underline}.footer
.choosers{padding:10px;float:right;overflow:hidden;zoom:1}.footer .choosers
dt{display:none}.footer .choosers
dd{float:left}.footerLinks{float:left;padding:10px;overflow:hidden;zoom:1}.socialfooterLinks{float:right;padding:10px;overflow:hidden;zoom:1}.socialfooterLinks li, .footerLinks
li{float:left}.socialfooterLinks
a.socialicon{width:32px;height:32px;display:block;text-indent: -9999px;background:#fff;margin: -6px 2px 0px 2px;opacity:0.4}.socialfooterLinks
a.globalFeed{background:url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/social-icon-32.png') no-repeat 0px -124px}.socialfooterLinks a.globalFeed:hover, .socialfooterLinks a.facebook:hover, .socialfooterLinks a.twitter:hover, .socialfooterLinks a.googleplus:hover, .socialfooterLinks a.youtube:hover{opacity:1}.socialfooterLinks
a.facebook{background:url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/social-icon-32.png') no-repeat 0px 0px}.socialfooterLinks
a.twitter{background:url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/social-icon-32.png') no-repeat 0px -31px}.socialfooterLinks
a.googleplus{background:url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/social-icon-32.png') no-repeat 0px -62px}.socialfooterLinks
a.youtube{background:url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/social-icon-32.png') no-repeat 0px -93px}.footerLegal
.pageContent{font-size:11px;overflow:hidden;zoom:1;padding:5px
0 15px;text-align:center;color:#ddd}.footerLegal .pageContent
a{color:#fff !important}#copyright{float:left}#legal{float:right}#legal
li{float:left;margin-left:10px}.breadBoxTop,.breadBoxBottom{padding:10px
5px;margin:0
-5px;overflow:hidden;zoom:1;clear:both}.breadBoxTop{}.breadBoxTop
.topCtrl{margin-left:5px;float:right;line-height:29px}.breadcrumb{font-size:11px;background:rgb(250, 250, 250) url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/xenforo/gradients/category-23px-light.png') repeat-x top;border:1px
solid rgb(215, 215, 215);-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-khtml-border-radius:5px;border-radius:5px;-webkit-box-shadow:rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px;-moz-box-shadow:rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px;-khtml-box-shadow:rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px;box-shadow:rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px;overflow:hidden;zoom:1}.breadcrumb
.boardTitle{display:none}.breadcrumb
.crust{display:block;float:left;position:relative;zoom:1}.breadcrumb .crust
a.crumb{font-weight:bold;text-decoration:none;background-color:rgb(250, 250, 250);padding:0
8px 0 25px;margin-bottom: -1px;border-bottom:1px solid rgb(215, 215, 215);outline:0
none;-moz-outline-style:0 none;display:block;line-height:29px;overflow:hidden;_border-bottom:none;height:29px}.breadcrumb .crust:first-child
a.crumb{padding-left:10px;-webkit-border-top-left-radius:4px;-moz-border-radius-topleft:4px;-khtml-border-top-left-radius:4px;border-top-left-radius:4px;-webkit-border-bottom-left-radius:4px;-moz-border-radius-bottomleft:4px;-khtml-border-bottom-left-radius:4px;border-bottom-left-radius:4px}.breadcrumb .crust:last-child
a.crumb{font-weight:bold}.breadcrumb .crust
.arrow{border:15px
solid transparent;border-right:1px none black;border-left-color:rgb(215, 215, 215);display:block;position:absolute;right: -15px;top:0px;z-index:50;width:0px;height:0px}.breadcrumb .crust .arrow
span{border:15px
solid transparent;border-right:1px none black;border-left-color:rgb(250, 250, 250);display:block;position:absolute;left: -16px;top: -15px;z-index:51;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-indent:9999px;width:0px;height:0px}.breadcrumb .crust:hover
a.crumb{background-color:rgb(237, 237, 237)}.breadcrumb .crust:hover .arrow
span{border-left-color:rgb(237, 237, 237)}.breadcrumb .crust
.arrow{_display:none}.breadcrumb
.jumpMenuTrigger{background:transparent url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/xenforo/widgets/quicknav.png') no-repeat;margin:6px
6px 0 0;display:block;float:right;white-space:nowrap;text-indent:9999px;overflow:hidden;width:16px;height:16px}#navigation
.pageContent{height:auto;position:relative}.navTabs{font-size:12px;margin-top:3px;height:34px}.navTabs.primary_nav{@property "primaryNav";float:left;background:url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/user_bar.png') repeat;background:url(rgba.php?r=0&g=0&b=0&a=51);background:rgba(0,0,0,0.2);_filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#33000000,endColorstr=#33000000);;@property "/primaryNav"}.navTabs.primary_nav
a{text-transform:uppercase}.navTabs.user_bar{@property "userBar";float:right;background:url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/user_bar.png') repeat;background:url(rgba.php?r=0&g=0&b=0&a=51);background:rgba(0,0,0,0.2);_filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#33000000,endColorstr=#33000000);;font-size:11px;@property "/userBar"}.navTabs
.publicTabs{float:left}.navTabs
.visitorTabs{float:right}.navTabs
.navTab{float:left;white-space:nowrap;word-wrap:normal}.navTabs .navLink,
.navTabs
.SplitCtrl{display:block;float:left;vertical-align:text-bottom;text-align:center;outline:0
none;color:#fff;height:34px;line-height:33px}.navTabs .publicTabs
.navLink{padding:0
17px;font-weight:bold}.navTabs .visitorTabs
.navLink{padding:0
10px}.navTabs .navLink:hover{text-decoration:none}.navTabs .navTab.PopupClosed
.navLink{color:rgb(255, 255, 255)}.navTabs .navTab:hover{background-color:rgba(255,255,255,0.4)}.navTabs .navTab.PopupClosed:hover .navLink,
.navTabs .navTab.PopupClosed .navLink:hover{color:rgb(255, 255, 255)}.navTabs .navTab.PopupClosed
.arrowWidget{background-position: -64px 0}.navTabs .navTab.PopupClosed
.SplitCtrl{margin-left: -14px;width:14px}.navTabs .navTab.PopupClosed:hover
.SplitCtrl{background:transparent url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/xenforo-ui-sprite.png') no-repeat -128px 9.5px}.navTabs .navTab.selected
.navLink{background:rgb(255, 255, 255);border-top:2px solid #ff6a40;background-color:rgb(255, 255, 255);color:#579394}.navTabs .navTab.selected .navLink:after{background-position: -5px 0;left:auto;right: -5px}.navTabs .navTab.selected
.SplitCtrl{display:none}.navTabs .navTab.selected
.arrowWidget{background-position: -32px 0}.navTabs .navTab.selected.PopupOpen
.arrowWidget{background-position: -16px 0}.navTabs .navTab.PopupOpen
.navLink{}.navTabs .navTab.selected.PopupClosed:hover .navLink,
.navTabs .navTab.selected.PopupClosed .navLink:hover{color:rgb(39, 39, 39)}.navTabs .navTab.selected.PopupOpen
.navLink{color:#333}.navTabs .visitorTabs .PopupOpen
a{color:#333}.navTabs .navTab.selected
.tabLinks{background-color:rgb(255, 255, 255);border-bottom:1px solid #ddd;-webkit-border-bottom-right-radius:5px;-moz-border-radius-bottomright:5px;-khtml-border-bottom-right-radius:5px;border-bottom-right-radius:5px;-webkit-border-bottom-left-radius:5px;-moz-border-radius-bottomleft:5px;-khtml-border-bottom-left-radius:5px;border-bottom-left-radius:5px;width:100%;padding:4px
0;overflow:hidden;zoom:1;position:absolute;left:0px;top:34px;height:34px;background-position:0px -34px;*clear:expression(style.width = document.getElementById('navigation').offsetWidth + 'px', style.clear = "none", 0)}.navTabs .navTab.selected
.blockLinksList{background:none;padding:0;border:none}.navTabs .navTab.selected .tabLinks
.menuHeader{display:none}.navTabs .navTab.selected .tabLinks
li{float:left;padding:2px
0}.navTabs .navTab.selected .tabLinks li:first-child{margin-left:8px}.navTabs .navTab.selected .tabLinks
a{font-size:11px;color:rgb(39, 39, 39);background-color:rgb(237, 237, 237);padding:1px
10px;margin-right:5px;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;-khtml-border-radius:3px;border-radius:3px;display:block;-webkit-box-shadow:inset rgba(0,0,0,0.2) 0px 1px 2px;-moz-box-shadow:inset rgba(0,0,0,0.2) 0px 1px 2px;-khtml-box-shadow:inset rgba(0,0,0,0.2) 0px 1px 2px;box-shadow:inset rgba(0,0,0,0.2) 0px 1px 2px;line-height:28px}.navTabs .navTab.selected .tabLinks a:hover,
.navTabs .navTab.selected .tabLinks a:focus{color:#434343;text-decoration:none;background-color:rgb(215, 215, 215);outline:0}.navTabs .navLink
.itemCount{font-weight:bold;font-size:9px;color:white;background-color:#e03030;padding:0
2px;-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-khtml-border-radius:2px;border-radius:2px;position:absolute;right:2px;top: -9px;line-height:16px;min-width:12px;_width:12px;text-align:center;text-shadow:none;white-space:nowrap;word-wrap:normal;-webkit-box-shadow:2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25);-moz-box-shadow:2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25);-khtml-box-shadow:2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25);box-shadow:2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25);height:16px}.navTabs .navLink .itemCount
.arrow{border:3px
solid transparent;border-top-color:#e03030;border-bottom:1px none black;position:absolute;bottom: -3px;right:4px;line-height:0px;text-shadow:none;_display:none;width:0px;height:0px}.navTabs .navLink
.itemCount.Zero{display:none}.navTabs .navTab.account
.navLink{font-weight:bold}#AccountMenu{width:274px}#AccountMenu
.menuHeader{position:relative}#AccountMenu .menuHeader
.avatar{float:left;margin-right:10px}#AccountMenu .menuHeader
.visibilityForm{margin-top:10px;color:#555}#AccountMenu .menuHeader .links
.fl{position:absolute;bottom:10px;left:116px}#AccountMenu .menuHeader .links
.fr{position:absolute;bottom:10px;right:10px}#AccountMenu
.menuColumns{overflow:hidden;zoom:1;padding:2px}#AccountMenu .menuColumns
ul{float:left;padding:0;max-height:none;overflow:hidden}#AccountMenu .menuColumns a,

#AccountMenu .menuColumns
label{width:115px}#AccountMenu .statusPoster
textarea{width:245px;margin:0;resize:vertical;overflow:hidden}#AccountMenu .statusPoster
.submitUnit{margin-top:5px;text-align:right}#AccountMenu .statusPoster .submitUnit
.statusEditorCounter{float:left;line-height:23px;height:23px}.navPopup{width:260px}.navPopup a:hover,
.navPopup .listItemText a:hover{background:none;text-decoration:underline}.navPopup .menuHeader
.InProgress{float:right;display:block;width:20px;height:20px}.navPopup
.listPlaceholder{max-height:350px;overflow:auto}.navPopup .listPlaceholder
ol.secondaryContent{padding:0
10px}.navPopup .listPlaceholder
ol.secondaryContent.Unread{background-color:rgb(255, 255, 200)}.navPopup
.listItem{overflow:hidden;zoom:1;padding:5px
0;border-bottom:1px solid rgb(237, 237, 237)}.navPopup .listItem:last-child{border-bottom:none}.navPopup .PopupItemLinkActive:hover{margin:0
-8px;padding:5px
8px;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-khtml-border-radius:5px;border-radius:5px;background-color:rgb(237, 237, 237);cursor:pointer}.navPopup
.avatar{float:left}.navPopup .avatar
img{width:32px;height:32px}.navPopup
.listItemText{margin-left:37px}.navPopup .listItemText
.muted{font-size:9px}.navPopup .unread .listItemText .title,
.navPopup .listItemText
.subject{font-weight:bold}.navPopup .sectionFooter
.floatLink{float:right}.user_icon{position:relative;top:5px;margin-right:2px}#searchBar{position:relative;zoom:1;z-index:52;float:right}.LoggedOut
#searchBar{top:1px}#QuickSearch{display:block;position:absolute;background:#fff;margin:0
10px;padding:4px
0;z-index: 999;top:1px;opacity:0.4}#QuickSearch
.secondaryControls{display:none}#QuickSearch.active{-webkit-box-shadow:5px 5px 25px rgba(0,0,0, 0.5);-moz-box-shadow:5px 5px 25px rgba(0,0,0, 0.5);-khtml-box-shadow:5px 5px 25px rgba(0,0,0, 0.5);box-shadow:5px 5px 25px rgba(0,0,0, 0.5);padding-bottom:5px;opacity:1}#QuickSearch .submitUnit
.button{min-width:0}#QuickSearch
input.button.primary{float:left;width:110px}#QuickSearch#commonSearches{float:right}#QuickSearch #commonSearches
.button{width:24px;padding:0}#QuickSearch #commonSearches
.arrowWidget{background-position: -64px 0;margin-top: -4px}#QuickSearch #commonSearches .PopupOpen
.arrowWidget{background-position: -16px 0}#QuickSearch
.moreOptions{display:block;margin:0
24px 0 110px;width:auto}.sectionAd{margin-right:10px;padding:3px
!important;background-color:rgb(255, 255, 255);margin:10px
auto;border:1px
solid rgb(215, 215, 215);-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;-khtml-border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;-khtml-border-radius:4px;border-radius:4px;-webkit-box-shadow:0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);-moz-box-shadow:0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);-khtml-box-shadow:0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);-webkit-box-shadow:0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);-moz-box-shadow:0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);-khtml-box-shadow:0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);box-shadow:0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1)}.vngbanner{width:1px;height:1px;overflow:hidden;position:absolute;top: -100px;left: -100px}@font-face{font-family:'utm_alexanderregular';src:url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/font/utm_alexander-webfont.eot');src:url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/font/utm_alexander-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/font/utm_alexander-webfont.woff') format('woff'),
url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/font/utm_alexander-webfont.ttf') format('truetype'),
url('http://kenhsinhvien.net/styles/passion/ksv/font/utm_alexander-webfont.svg#utm_alexanderregular') format('svg');font-weight:normal;font-style:normal}.navTabs .navLink
.itemCount{top:-2px !important}.navTabs .navTab.account
.navLink{padding:0px
5px}.navTabs .navTab .navi
img{width:24px;height:24px;position:relative;top:4px;margin-right:2px;padding:0px
!important;margin-left:12px;-webkit-border-radius:0px !important;-moz-border-radius:0px !important;-khtml-border-radius:0px !important;border-radius:0px !important}#headerMover3{margin-top:50px}.uniad_banner_portal{background-color:rgb(255, 255, 255);padding:10px;margin:50px
auto 10px;border:1px
solid rgb(215, 215, 215);-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;-khtml-border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;-khtml-border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;-khtml-border-radius:4px;border-radius:4px;-webkit-box-shadow:0 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);-moz-box-shadow:0 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);-khtml-box-shadow:0 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);-webkit-box-shadow:0 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);-moz-box-shadow:0 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);-khtml-box-shadow:0 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);-webkit-box-shadow:0 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);-moz-box-shadow:0 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);-khtml-box-shadow:0 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);box-shadow:0 4px 4px rgba(0,0,0,0.1);width:958px;height:150px}.icon{background-color:transparent;background-image:url("styles/passion/ksv/iconsprite.png");background-repeat:no-repeat;display:inline-block;height:16px;vertical-align:middle;width:16px}.span-icon-text{margin: -2px 4px 0 0}.icon-icon-primary-ccs{background-position:0 -1037px}.icon-award{background-position:0 -289px}.icon-fave-on-alt{background-position:0 -1377px}#loginBar{color:rgb(238, 238, 238);background:url(rgba.php?r=0&g=0&b=0&a=229) !important;background:rgba(0, 0, 0, 0.9) !important;_filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#E5000000,endColorstr=#E5000000);;position:fixed !important;z-index:9999 !important;top: -5px;width:100%}#loginBar


#loginBarHandle{font-size:12px;color:rgb(250, 250, 250);background:url(rgba.php?r=0&g=0&b=0&a=165);background:url(rgba.php?r=0&g=0&b=0&a=63) !important;background:rgba(0, 0, 0, 0.25) !important;_filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#3F000000,endColorstr=#3F000000);;_filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#A5000000,endColorstr=#A5000000);padding:6px
10px !important;margin-right:0px !important;-webkit-border-bottom-right-radius:0px !important;-moz-border-radius-bottomright:0px !important;-khtml-border-bottom-right-radius:0px !important;-webkit-border-bottom-right-radius:0px !important;-moz-border-radius-bottomright:0px !important;-khtml-border-bottom-right-radius:0px !important;border-bottom-right-radius:0px !important;-webkit-border-bottom-left-radius:0px !important;-moz-border-radius-bottomleft:0px !important;-khtml-border-bottom-left-radius:0px !important;-webkit-border-bottom-left-radius:0px !important;-moz-border-radius-bottomleft:0px !important;-khtml-border-bottom-left-radius:0px !important;border-bottom-left-radius:0px !important;position:absolute;right:0px;bottom: -25px;text-align:center;z-index:1;line-height:20px;height:21px !important;top:9px}.username{color:#ff6a40 !important}.footerLinkUl{float:left;width:180px}.footerLinkLi{color:#555;margin:10px}.footerLinkLi a:hover{text-decoration:underline}.footerLiHeader{font-size:14px;color:#555;font-weight:bold;margin-left:10px}.footerInfo{margin-top:10px}.footerInfo
p{margin:10px}.footerTop{margin-top:20px;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-khtml-border-radius:5px;border-radius:5px;height:40px;background:url(rgba.php?r=255&g=255&b=255&a=102) !important;background:rgba(255,255,255,0.4) !important;_filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#66FFFFFF,endColorstr=#66FFFFFF);;display:inline-block;margin-top:25px;width:100%}.footerTopUl{list-style:none}.footerTopLi{float:left;display:inline-block;padding:11px}.footerTopLi
a{color:#457576;font-weight:bold}.footerTopLi a:hover{text-decoration:underline;color:#457576}.bordernottop{border-right-color:#e1e1e1;border-right-style:solid;border-right-width:1px;border-bottom-color:#e1e1e1;border-bottom-style:solid;border-bottom-width:1px;border-left-color:#e1e1e1;border-left-style:solid;border-left-width:1px}#headerMover{position:relative;zoom:1}#headerMover
#headerProxy{height:138px}#headerMover
#header{}.pageWidth{margin:0
auto;width:1004px}#content{margin-top:4px}#content
.pageWidth{background-color:rgb(255, 255, 255)}#content
.pageContent{background-color:rgb(255, 255, 255);padding:0px
10px 10px;position:relative;border:1px
solid #ddd;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-khtml-border-radius:5px;border-radius:5px;-webkit-box-shadow:0px 0px 12px rgba(50, 50, 50, 0.2);-moz-box-shadow:0px 0px 12px rgba(50, 50, 50, 0.2);-webkit-box-shadow:0px 0px 12px rgba(50, 50, 50, 0.2);-moz-box-shadow:0px 0px 12px rgba(50, 50, 50, 0.2);-khtml-box-shadow:0px 0px 12px rgba(50, 50, 50, 0.2);box-shadow:0px 0px 12px rgba(50, 50, 50, 0.2)}#content
.pageContent{zoom:1}#content .pageContent:after{content:'.';display:block;height:0;clear:both;visibility:hidden}.member_view
.mainContent{margin-right:0 !important}.mainContainer{float:left;margin-right: -310px;width:100%}.mainContent{margin-right:310px}.sidebar{font-size:11px;margin-top:30px;float:right;width:300px}.sidebar
.visitorPanel{overflow:hidden;zoom:1}.sidebar .visitorPanel h2
.muted{display:none}.sidebar .visitorPanel
.avatar{margin-right:10px;float:left;width:57px;height:57px;width:auto;height:auto}.sidebar .visitorPanel .avatar
img{width:57px;height:57px}.sidebar .visitorPanel
.username{font-weight:bold;font-size:11pt}.sidebar .visitorPanel
.stats{margin-top:2px}.sidebar .visitorPanel .stats
.pairsJustified{line-height:normal}.sidebar .section .primaryContent   h3,
avatar
anhdausai
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 24/08/2011
Số bài : 230
CPP : 284
Châm ngôn sống : Không có code vô dụng chỉ có người ngu không biết sử dụng code

Xem lý lịch thành viên http://www.vngame.pro/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] kenhsinhvien.net Cực Đẹp

Bài gửi by anhdausai on 8/7/2013, 12:26 pm

@Evil Boy đã viết:WOA, TUYỆT
 bẢN NÀY CHO PHPBB2 ĐC Ạ?^^Tin nhắn từ điều hành viên:handsomevip007
Nhắc nhở lần 3: Không viết bài toàn chữ IN HOA

 mình chưa thử nhưng chắc sẽ lỗi head.
avatar
anhdausai
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 24/08/2011
Số bài : 230
CPP : 284
Châm ngôn sống : Không có code vô dụng chỉ có người ngu không biết sử dụng code

Xem lý lịch thành viên http://www.vngame.pro/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] kenhsinhvien.net Cực Đẹp

Bài gửi by HoàngTửNaivip5p on 9/7/2013, 2:41 pm

Đẹp đó nhưng hình như font chữ hơi to hả anhdausai??? là sao
Chỉnh lại bé chút chắc đẹp hơn ngại quá
avatar
HoàngTửNaivip5p
CPModerator
CPModerator

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 04/07/2012
Số bài : 914
CPP : 1151
Châm ngôn sống : Trong khi mọi người càng ngày càng tiến bộ về code thì mình càng ngày càng ngu đi :(( OIMEOI

Xem lý lịch thành viên http://mfworld.forumvi.com/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] kenhsinhvien.net Cực Đẹp

Bài gửi by phamtuananh9x on 8/8/2013, 2:44 pmMình muốn chỉnh chiều ngang của phần trên và dưới như hình vẽ và thu nhỏ chữ như mũi tên chỉ thì chỉnh chỗ nào đây bạn ơi?? Chỉ giúp nha, xin cảm ơn nhiều.
avatar
phamtuananh9x
CPMember
CPMember

Chrome PhpBB3
Ngày đăng ký : 05/11/2010
Số bài : 33
CPP : -8

Xem lý lịch thành viên http://hoabinhxanh.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] kenhsinhvien.net Cực Đẹp

Bài gửi by Lùn Lì Lợm on 8/8/2013, 2:51 pm

@phamtuananh9x đã viết:

Mình muốn chỉnh chiều ngang của phần trên và dưới như hình vẽ và thu nhỏ chữ như mũi tên chỉ thì chỉnh chỗ nào đây bạn ơi?? Chỉ giúp nha, xin cảm ơn nhiều.
bạn dùng 2 thuộc tính
width và font-size Vui
avatar
Lùn Lì Lợm
CPPurpleMember
CPPurpleMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 19/11/2011
Số bài : 904
CPP : 310
Châm ngôn sống : Chán như con gián bị xe cán

Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.com/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] kenhsinhvien.net Cực Đẹp

Bài gửi by phamtuananh9x on 8/8/2013, 2:54 pm

Mình biết là dùng width và font-size bạn à nhưng chỉnh nó ở đâu css, overall_header hay là index_body chứ bạn. Tìm mãi mỏi hết mắt rồi huhu. Hỏi chủ pic cho chắc ăn.
avatar
phamtuananh9x
CPMember
CPMember

Chrome PhpBB3
Ngày đăng ký : 05/11/2010
Số bài : 33
CPP : -8

Xem lý lịch thành viên http://hoabinhxanh.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] kenhsinhvien.net Cực Đẹp

Bài gửi by Lùn Lì Lợm on 8/8/2013, 5:24 pm

trong css chịu
đoạn này
Code:
.online2 strong {
color: orange;
font-family: georgia;
font-size: 46px;
font-style: normal;
font-weight: 400;
text-decoration: none;
}
còn box thì bạn tìm trong index_box coi sao Lo lắng
avatar
Lùn Lì Lợm
CPPurpleMember
CPPurpleMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 19/11/2011
Số bài : 904
CPP : 310
Châm ngôn sống : Chán như con gián bị xe cán

Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.com/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] kenhsinhvien.net Cực Đẹp

Bài gửi by minh_3397 on 29/9/2013, 9:22 am

Bạn này dựa trên skin chinhphuc.info nè!
avatar
minh_3397
CPMember
CPMember

No choice PhpBB2
Ngày đăng ký : 27/06/2012
Số bài : 4
CPP : -2
Châm ngôn sống : Rừng Xanh Là Bởi Nhiều Cây, Thành Công Là Bởi Bàn Tay Nhiều Người

Xem lý lịch thành viên http://diendangvm.sos4um.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] kenhsinhvien.net Cực Đẹp

Bài gửi by Ngọc Trâm on 29/9/2013, 10:04 am

@minh_3397 đã viết:Bạn này dựa trên skin chinhphuc.info nè!
demo đã thay skin r` bạn à
avatar
Ngọc Trâm
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 13/06/2013
Số bài : 109
CPP : -69
Châm ngôn sống : Đơn giãn là .....

Xem lý lịch thành viên http://progunny.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] kenhsinhvien.net Cực Đẹp

Bài gửi by Tuyệt Vọng on 29/9/2013, 10:04 am

@minh_3397 đã viết:Bạn này dựa trên skin chinhphuc.info nè!
demo onl đã bị thay skin. http://kenhsinhvien.net/ xem demo ở đây. nhờ mod thay lại demo topic
avatar
Tuyệt Vọng
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 17/08/2013
Số bài : 246
CPP : 170
Châm ngôn sống : Anh Em Mình Là 1 Gia Đình

Xem lý lịch thành viên http://www.teenlythuongkiet.net/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] kenhsinhvien.net Cực Đẹp

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết