Đăng nhập

Ghi nhớ
Latest topics
» [SHARE] SKIN ĐHFM.V7 @PUNBB
by tonyhoaivu 2/5/2018, 2:37 pm

» Share Skin Xanh Dương Cùi Bắp
by tonyhoaivu 28/4/2018, 5:57 pm

» Xin Skin http://v1.hotrofm.net/
by tonyhoaivu 28/4/2018, 5:45 pm

» Xin Skin Rao Vặt
by tonyhoaivu 15/4/2018, 12:07 pm

» Làm Sao Để Xóa Khung Này
by tonyhoaivu 14/4/2018, 7:18 pm

» [Lập nhóm]Lập nhóm fm
by vietkanpy 31/3/2018, 11:53 am

» [Help] về server úp ảnh của phutu [✔]
by hóng-er 17/3/2018, 10:18 pm

» Đừng khóc cho “tôi – Chinh Phục!”…
by AnHung 27/2/2018, 5:33 pm

» [Share] Skin Diendandaihoc.com [ Punbb ] [✔]
by Lu Mờ 13/2/2018, 7:28 pm

» Mời mấy thím vào groups Forumotion Việt Nam.
by dang02315 13/2/2018, 12:40 am

» Có thể làm các kiểu giao diện được không?
by Lu Mờ 9/2/2018, 3:40 pm

» ltns chinhphuc.info
by Shinichi Kudo 27/1/2018, 2:27 am

» Button Cool (đầy đủ nhiều màu!)
by olokers 25/12/2017, 5:30 am

» [Skin] [punBB] Skin fmvi version 3
by olokers 25/12/2017, 4:54 am

» Skin]Teen Pro9x [ PunBB ]
by chiecla1989 11/10/2017, 8:56 pm

» [Thắc mắc] Website tự thay đổi banner
by white1416 29/9/2017, 8:05 pm

» [Thắc mắc] chỉnh màu <hr>
by sayedn73 28/9/2017, 3:21 pm

» Một số cover cho Zing.me và Facebook
by sayedn73 28/9/2017, 3:18 pm

» Cần xin skin ngamvn.com
by sayedn73 4/9/2017, 2:40 pm

» Trỏ tên miền p.a vietnam
by tommy_phan 20/8/2017, 2:55 pm

» Xin forum rao vặt vBulletin 4.1.11
by arber 1/8/2017, 4:17 am

» Tôi sẽ đỗ đại học!
by handsomevip007 16/7/2017, 4:27 pm

» Xin hỗ trợ về DNS Domain cho Forumvi
by hoangthong 9/5/2017, 9:37 pm

» skin xinh forum full punbb
by kenbi05 8/5/2017, 10:47 am

» HỖ TRỢ GIÚP MÌNH VỀ VIỆC MẤT CHỨC NĂNG KIỂM TRA THÀNH VIÊN XEM BÀI TRONG GROUP FB
by hoangthong 4/5/2017, 9:14 am

Top posting users this week


chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Go down

chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by hoanblue on 13/1/2014, 2:01 am

Demo:
http://hoanclub.4forum.biz
index_body
Code:
{JAVASCRIPT}

<font size="2"><b><script type="text/javascript">function chuyenmuclast(n,idchuyenmuc){$(function () {$.ajax({url: "/feed/?f="+n,   success: function (ta) {for(var i=2;i<10;i++)$('<div class="last"><li><img src="http://i72.servimg.com/u/f72/17/29/57/56/new10.gif" style="margin-right:4px"><a style="float:left;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;white-space: nowrap;width:346px;" href="'+$(ta).find("link:eq("+i+")").text()+'" title="'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'"> '+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a> <a style="float:right"> </a></div></li><br/>').appendTo(idchuyenmuc);}})})}</script>


<div class="main">
  <div id="main-content">
   <div class="main-head">

<div style="border: 2px dotted white;background-color: black;background-image:url(http://c-photo.i-part.com.tw/n1v1/3/7/0/7/1607073/photo/book9/12589818443412t.gif);'>">
<div class="main-content">
      <table width="100%">
        <tr>

        <td width="43%">
      <table width="100%">
         <tr>
            <td>

<div style="background: url('http://dj.nguoiay.info/images/skinnew/right-top.png');padding:17px 0px;"><center><a href="/f103-forum" title=" DJ - Nonstop Chọn Lọc "><font color="#ffffff"><b>DJ - Nonstop Chọn Lọc</b></font></a> </center></div>
        <div id="code1"><script>chuyenmuclast("103","#code1");</script>
</div><br>

<div style="background: url('http://dj.nguoiay.info/images/skinnew/right-top.png');padding:17px 0px;"><center><a href="/f20-forum" title=" Việt Nam DJ Producer "><font color="#ffffff"><b>Việt Nam DJ Producer</b></font></a></center></div>
        <div id="code"><script>chuyenmuclast("20","#code");</script>
</div>    

  
</td>
</tr>
</table>
          </td>
          <td width="43%">
<table width="100%">
   <tr>
<td>
 
<div style="background: url('http://dj.nguoiay.info/images/skinnew/right-top.png');padding:17px 0px;"><center><a href="/f35-forum" title="Clip Shock - Clip Hót Trên Mạng"><font color="#ffffff"><b>Clip Shock - Clip Hót Trên Mạng</b></font></a></center></div>
        <div id="thacmac"><script>chuyenmuclast("35","#thacmac");</script></div><br>

<div style="background: url('http://dj.nguoiay.info/images/skinnew/right-top.png');padding:17px 0px;"><center><a href=" /f26-forum " title=" Nhạc Việt Mix - NonsTop Việt Mix "><font color="#ffffff"><b> Nhạc Việt Mix - NonsTop Việt Mix </b></font></a></center></div>
        <div id="code2"><script>chuyenmuclast("26","#code2");</script>
</div>      


</div>

</td>
</tr>

</table>
</td>
</tr>
</table>
        
</font></b>
    </div>
</div>
</div>

<style>
.last li
{
   list-style:none;
   padding-left:10px;
   display:block;
}
</style>


  
<iframe frameborder="0" width="100%"
height="300px" onerror="firstchatfmvi()"
src="/chatbox/index.forum?archives=1" onload="firstchatfmvi()"
id="chatfmvi"></iframe>
<script type="text/javascript">function firstchatfmvi() {setTimeout(function
() {if($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_option_disco").css("display")
== "none") {$("#chatfmvi")[0].contentWindow.CB_disconnect()}},
2000);}</script>


<!-- BEGIN message_admin_index -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <tr>
    <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_titre -->
    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <tr>
    <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle"><div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div></td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_txt -->
    </table><!-- END message_admin_index -->
    {CHATBOX_TOP}


<br>
 <br>
  


    <table width="100%">
<td width="100%" valign="top">
{BOARD_INDEX}
</td>

<td width="80%" valign="top">
<div class="module main" style="margin-top: 1em! important; margin-left: 1em! important;">
  <div style="background: #000 url('http://dj.nguoiay.info/images/skinnew/right-top.png') repeat-x 0 0;border: 1px solid #ddd;border-bottom:0px;height:40px;border-radius:2px 2px 0 0;padding: 7px;font-weight: bold;color: #00FF66;"><CENTER>ALBUM HOT</CENTER></div>
<div class="main-content" style="width: 250px; background-color: #000; border: 1px solid #ddd;">

  <a href="/t2542-topic">  <CENTER><IMG SRC="http://i57.servimg.com/u/f57/15/64/85/86/untitl86.jpg" width="200px" /></CENTER><font color="cyan"><font size="2"><CENTER> <B>Nhạc Nonstop HOT tháng 12-2013</CENTER> </B></font></font></a><br>
</div>
</div>
<br>
<div class="module main" style="margin-top: 1em! important; margin-left: 1em! important;">
  <div style="background: #000 url('http://dj.nguoiay.info/images/skinnew/right-top.png') repeat-x 0 0;border: 1px solid #ddd;border-bottom:0px;height:40px;border-radius:2px 2px 0 0;padding: 7px;font-weight: bold;color: #00FF66;"><CENTER>       LIKE PAGE NÀO ANH EM</CENTER></div>
<div class="main-content" style="width: 250px; background-color: #000; border: 1px solid #ddd;">


<CENTER> <iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https://www.facebook.com/DJQN.5forum.Net&amp;width=240&amp;height=350&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;border_color&amp;stream=false&amp;header=false" style="border:none; overflow:hidden; width:240px; height:350px;" allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
  </center>
</div>
</div>

<br>
<font size="2"><b><script type="text/javascript">function chuyenmuclast(n,idchuyenmuc){$(function () {$.ajax({url: "/feed/?f="+n,   success: function (ta) {for(var i=2;i<10;i++)$('<div class="last"><li><img src="http://i72.servimg.com/u/f72/17/29/57/56/new10.gif" style="margin-right:4px"><a style="float:left;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;white-space: nowrap;width:210px;" href="'+$(ta).find("link:eq("+i+")").text()+'" title="'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'"> '+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a> <a style="float:right"> </a></div></li><br/>').appendTo(idchuyenmuc);}})})}</script>


<div class="main">
  <div id="main-content">
   <div class="main-head">

<div style="border: 2px dotted white;background-color: black;background-image:url(http://www.taianhdep.net/wp-content/uploads/2013/06/anhart82.jpg);'>">
<div class="main-content">
      <table width="100%">
        <tr>

        <td width="48%">
      <table width="100%">
         <tr>
         <td>
<div style="background: url('http://dj.nguoiay.info/images/skinnew/right-top.png');padding:17px 0px;"><center><a href="/f9-forum" title="Hướng Dẫn Sử Dụng 4rum"><font color="#ffffff"><b>     Hướng Dẫn Sử Dụng 4rum</b></font></a></center></div>
        <div id="thacmac1"><script>chuyenmuclast("9","#thacmac1");</script></div><br>
  
<div style="background: url('http://dj.nguoiay.info/images/skinnew/right-top.png');padding:17px 0px;"><center><a href=" /f11-forum " title="   Tin Quốc Tế - Thế Giới 24h "><font color="#ffffff"><b>      Tin Quốc Tế - Thế Giới 24h </b></font></a></center></div>
        <div id="code3"><script>chuyenmuclast("11","#code3");</script>
</div> <br>
<div style="background: url('http://dj.nguoiay.info/images/skinnew/right-top.png');padding:17px 0px;"><center><a href="/f15-forum" title=" Chuyện Lạ Đó Đây "><font color="#ffffff"><b>Chuyện Lạ Đó Đây</b></font></a> </center></div>
        <div id="code5"><script>chuyenmuclast("15","#code5");</script>
</div>

 <br><div style="background: url('http://dj.nguoiay.info/images/skinnew/right-top.png');padding:17px 0px;"><center><a href="/f6-forum" title="  Tin Trong Nước "><font color="#ffffff"><b> Tin Trong Nước</b></font></a></center></div>
        <div id="code0"><script>chuyenmuclast("6","#code0");</script>
</div>  <br>


  

    


</div>
</td>
</tr>
</table>

    

</td>
</tr>
</table>
          </td>
            </tr>
            </table>
</div>
              </div>
              </div>
<style>
.last li
{
   list-style:none;
   padding-left:10px;
   display:block;
}
</style>
</font></b>

</div>

</div>
</td>
</table>
    
   <br>    
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></span>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
  

    
    
      </td>
    </tr>

    
 
    
    
    
    </table><!-- BEGIN disable_viewonline -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
  
    </tr>
<tr><th nowrap="nowrap" colspan="3"><font size="2"><b><font color="DeepPink">Số người đang xem</font></b></font></th></tr>
    <tr>
    <td class="row1" align="center" valign="middle"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/134.gif" id="stat" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}"></td>
      <td class="row1"><span class="gensmall"><font size="2"><b> <font color="red">{TOTAL_USERS_ONLINE}</b></font></font><br>
        <font size="2"><b><font color="black"></font></b>{RECORD_USERS}</font><br><br>
        <font size="2"><b><font color="red">{LOGGED_IN_USER_LIST}</font></b></font>
    </span>
    </td>
    </tr>
        <tr><th nowrap="nowrap" colspan="3"><font corlor="DeepPink"><font size="2"><b>Thành viên đã ghé thăm diễn đàn<font></b></font></th></tr>
    <tr>
      <td class="row1" align="center" valign="middle"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/17/58/52/86/truy_c10.gif"id="stat" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}">
</td>
        <td class="row1"><table><font size="2"><b>

            <font color="black">{L_CONNECTED_MEMBERS}
          </b></font></font></font></b>
</table>
            
      
      
      
    </td>
    </tr>

    </tr>
      <tr><td class="row1" colspan="2"><span class="gensmall"><centeR><font size="2"><b><font color='red'>Nhóm :</b></font> <font size="2"><b>{GROUP_LEGEND}</font></b></center></span></td></tr>
    <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
    <tr>
    
          <br />
          <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
        
          </script>
          <!-- END switch_chatbox_popup -->
          </span>
      </td>
    </tr>
    
  
    
    <!-- END switch_chatbox_activate -->
  
  
      </table><!-- END disable_viewonline -->
  
    <br clear="all">
    <!-- BEGIN switch_legend -->
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
          <td><span class="gensmall"><font size ="2"><b>{L_NEW_POSTS}</font></b></span></td>
      <td></td>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
          <td><span class="gensmall"><font size ="2"><b>{L_NO_NEW_POSTS}</font></b></span></td>
      <td>  </td>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
          <td><span class="gensmall"><font size ="2"><b>{L_FORUM_LOCKED}</font></b></span></td>
   </tr>
</table>
<!-- END switch_legend -->


    
 
    
{AUTO_DST}

    
    

    
    
    
    
    
<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
  appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
  oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->
 
 
    
 


  <br>
  
    
    
    <centeR> <font size ="2"> <b><font color=cyan> Bản Quyền:</font> <font color=red>ForumTion</font><br>
    <font color=cyan>Được thiết kế bởi:<font> <font color=red>DJ Tony</font><br>
      <font color=cyan>Mọi Thắc mắc vui lòng Liên hệ tổng đài:</font><FONT COLOR="RED"> 0997394270 - 01665231137</FONT><br>Hoặc Qua <font color=cyan>FaceBoock: </font>
      <FONT COLOR="RED">http://facebook.com/phamkhiemhoan</FONT>
    
      </centeR></b>
      
      

index_box
Code:
<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead --><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th colspan="{catrow.tablehead.INC_SPAN}" nowrap="nowrap" width="100%" class="secondarytitle"> {catrow.tablehead.L_FORUM} </th>
      <th nowrap="nowrap" width="50">{L_TOPICS}</th>
      <th nowrap="nowrap" width="50">{L_POSTS}</th>
      <th nowrap="nowrap" width="150"><div style="width:150px;">{L_LASTPOST}</div></th>
   </tr>
   <!-- END tablehead -->
   <!-- BEGIN cathead -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
         <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="cattitle">
               <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
            </span>
         </h{catrow.cathead.LEVEL}>
      </td>
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
   </tr>
   <!-- END cathead -->
   <!-- BEGIN forumrow -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.INC_CLASS}" align="center" valign="middle">
         <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
      </td>
      <td class="row1 over" colspan="{catrow.forumrow.INC_SPAN}" valign="top" width="100%" height="50">
         <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="forumlink">
               <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">
<div class="troinoi"><dl>{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</dl></div></a>
            </span>
         </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
         <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
         <span class="gensmall">
            <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
            <!-- END switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
         </span>
      </td>
      <td class="row3" align="center" valign="middle" height="50">
         <span class="gensmall">{catrow.forumrow.TOPICS}</span>
      </td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle" height="50">
         <span class="gensmall">{catrow.forumrow.POSTS}</span>
      </td>
      <td class="row3 over" align="center" valign="middle" height="50">
         <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END forumrow -->
   <!-- BEGIN catfoot -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
   </tr>
   <!-- END catfoot -->
   <!-- BEGIN tablefoot -->
</table><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->

overall_footer_begin

Code:
<script src="   http://hoanclub.4forum.biz/h16-page" type="text/javascript"></script>


<script>$("a.krokodil").each(function(){
        if ($(this).text().length > 50) {$(this).text($(this).text().substr(0, 50));$(this).append('...');
        }
    });</script>


<!-- BEGIN html_validation -->
<div>
  <div>
      <table>
        <tbody>
            <tr>
              <td>
<!-- END html_validation -->
              </td>
              <td valign="top" width="{C3SIZE}">
              <div id="{ID_RIGHT}">
                  <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
                  {giefmod_index2.MODVAR}
                  <!-- BEGIN saut -->
                  <div style="height: {SPACE_ROW}px"></div>
                  <!-- END saut -->
                  <!-- END giefmod_index2 -->
              </div>
              </td>
            </tr>
        </tbody>
      </table>
  </div>
</div>
<!-- close div id="page-body" -->
<div id="page-footer">
  <div align="center">
      <div class="gen">
<!-- BEGIN html_validation -->
      </div>
  </div>
</div>
<!-- END html_validation -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out --><style type="text/css">
div.guestm {
    background-color:     #6633FF;
    border: 1px solid #00008B;
    border-radius: 4px 4px 4px 4px;
    box-shadow: 1px 1px 1px #00008B;
    max-width: 280px;
    min-height: 18px;
    padding: 0 5px 3px;
    position: fixed;
    right: 36px;
    top: 49px;
    z-index: 99;
}
div.guestm img {
    margin-bottom: -4px;
    padding-top: 2px;
}
div.guestm a:link, div.guestm a:visited, div.guestm a, div.guestm a:active, div.guestm a:hover {
    font-weight: bold;
    text-decoration: underline;
}
.boplink a:link, .boplink a:visited, .boplink a, .boplink a:active, .boplink a:hover {
    color: #ffffff;
    text-decoration: none;
}

</style><div class="guestm"><img src="http://r25.imgfast.net/users/2511/10/52/41/album/warnin10.png" /> Chào bạn, bạn ngó nghiêng trên HoanClub cũng lâu rồi đấy nhỉ? Sao không dành ít phút <a href="/register">vào đây làm cái nick </a> mà chơi cho thoải mái... <img src="http://r25.imgfast.net/users/2511/10/52/41/album/kiboo_10.gif" class="inlineimg" alt="Đăng ký"/></div><!-- END switch_user_logged_out -->
<script type="text/javascript">$(function(){$("input#username_reg").attr("maxlength","13");})</script>

 

overall_footer_end

Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<table>
   <tr>
      <td>
         <div>
            <div>
               <div>
<!-- END html_validation -->
               </div>
            </div>
            <!-- BEGIN switch_footer_links -->
            <div align="center">
               <div class="gen">
                  <!-- BEGIN footer_link -->
                     <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                     <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                  <!-- END footer_link -->
               </div>
            </div>
            <!-- END switch_footer_links -->
         </div>
         {PROTECT_FOOTER}
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true, oauth: true});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   fa_endpage();
//]]>
</script>

</body>
</html>    <script type="text/javascript">$(function(){$("input#username_reg").attr("maxlength","20");})</script>overall_header

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
 

 
 

 
 

 
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>


    

    <script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){$.ajax({
  url: '/privmsg?folder=inbox',
  success: function(ajax) {
    count = $('img[src="http://r11.imgfast.net/users/1111/32/88/73/album/thread14.gif"]', ajax).length;
    if (count < 1) {
      $('a.mailbox').html('Tin Nhắn');
    }
    else {
      $('a.mailbox').html('<strong>'+count+'</strong> Tin Nhắn Mới');
    }}
});
 });
</script>

  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
  _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

  <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
  _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
  _gaq.push(['b._trackPageview']);
  <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->


<script type="text/javascript">
jQuery(function(){jQuery(".c3login").attr('action','/login?redirect='+this.location.pathname);});
</script>

<script src="http://illiweb.com/rsc/76/frm/addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


<script src="/1033.js" type="text/javascript"></script>


</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
 

 {JAVASCRIPT}
 

<table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
        <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
              <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                    <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                    <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                    <br />
                    <!-- END switch_logo_center -->
                <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>


<span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
              </tr>
            </table>


          <br>


            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
              <tr>
              

<td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>
{GENERATED_NAV_BAR}<style>
.vbmenu_box {
    background: url("http://i57.servimg.com/u/f57/14/46/09/06/210.png") ;
    font: bold 11px tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;
    padding: 3px 6px;
    white-space: nowrap;
}
</style>
<div align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" height="28" align="center" style="border-top-width:0px"><tr align="center">

<td class="vbmenu_box"><a href="http://hoanclub.4forum.biz"><img class="inlineimg" src="http://i74.servimg.com/u/f74/17/80/46/72/star_d10.gif" border="0" /> Trang Chủ</a></td>
<td class="vbmenu_box"><a href="/forum"><img class="inlineimg" src="http://i74.servimg.com/u/f74/17/80/46/72/star_d10.gif" border="0" /> Diễn Đàn</a></td>
<td class="vbmenu_box"><a href="/register"><img class="inlineimg" src="http://i74.servimg.com/u/f74/17/80/46/72/star_d10.gif" border="0" /> Đăng Ký</a></td>
<td class="vbmenu_box"><a href="/search?search_id=activetopics"><img class="inlineimg" src="http://i74.servimg.com/u/f74/17/80/46/72/star_d10.gif" border="0" /> Bài gửi hôm nay</a></td>

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<td class="vbmenu_box"><a href="/privmsg?folder=inbox" class="mailbox"><img src="http://i74.servimg.com/u/f74/17/80/46/72/star_d10.gif"> Tin Nhắn </a></td>
                 <!-- END switch_user_logged_in -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<td class="vbmenu_box"><a href="/login?logout=1"><img class="inlineimg" src="http://i74.servimg.com/u/f74/17/80/46/72/star_d10.gif" border="0" /> Thoát nick</a></td><!-- END switch_user_logged_in -->

</tr></table>
<br>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" height="28" align="center" style="border-top-width:0px"><tr align="center">
<td class="vbmenu_box"><a href="/profile.forum?mode=editprofile&change_theme=aquagrey"><img class="inlineimg" src="http://i74.servimg.com/u/f74/17/80/46/72/star_d10.gif" border="0" /> Thông tin của bạn</a></td>
<td class="vbmenu_box"><a href="/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=preferences&change_theme=aquagrey"><img class="inlineimg" src="http://i74.servimg.com/u/f74/17/80/46/72/star_d10.gif" border="0" /> Tùy chỉnh giao diện</a></td>
<td class="vbmenu_box"><a href="/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=signature&change_theme=aquagrey"><img class="inlineimg" src="http://i74.servimg.com/u/f74/17/80/46/72/star_d10.gif" border="0" /> Sửa chữ ký</a></td>
<td class="vbmenu_box"><a href="/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=avatars&change_theme=aquagrey"><img class="inlineimg" src="http://i74.servimg.com/u/f74/17/80/46/72/star_d10.gif" border="0" /> Sửa ảnh đại diện</a></td>
<td class="vbmenu_box"><a href="/profile?change_password=Change+your+password&mode=editprofile&page_profil=informations&user_id=1"><img class="inlineimg" src="http://i74.servimg.com/u/f74/17/80/46/72/star_d10.gif" border="0" /> Đổi Mật Khẩu</a></td>
<td class="vbmenu_box"><a href="search?search_id=egosearch"><img class="inlineimg" src="http://i74.servimg.com/u/f74/17/80/46/72/star_d10.gif" border="0" /> Xem bài của bạn</a></td>
</tr></table>
</div><!-- END switch_user_logged_in -->
<br>
<div align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" height="28" align="center" style="border-top-width:0px"><tr align="center">
<td class="vbmenu_box"><a href="/h6-page"><img class="inlineimg" src="http://i74.servimg.com/u/f74/17/80/46/72/star_d10.gif" border="0" /> Photoshop Online</a></td>
<td class="vbmenu_box"><a href="http://www.zippyshare.com"><img class="inlineimg" src="http://i74.servimg.com/u/f74/17/80/46/72/star_d10.gif" border="0" /> Upload nhạc</a></td>

<td class="vbmenu_box"><a href="http://Host này đã bị chặn tại Chinh Phục/"><img class="inlineimg" src="http://i74.servimg.com/u/f74/17/80/46/72/star_d10.gif" border="0" /> Upload Ảnh</a></td>
<td class="vbmenu_box"><a href="/h8-page"><img class="inlineimg" src="http://i74.servimg.com/u/f74/17/80/46/72/star_d10.gif" border="0" /> Mã Hóa Online</a></td>
</tr></table>


<gcse:search></gcse:search>
<div style="clear: both;">
</div>      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

    
    
    
    
  
  
    

    
    
    
    
            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
    
    
    
    
    
    
    
    
            <!-- END switch_ticker -->

    
                <div id="page-body">
                  <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>

                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
                        <tbody>
                          <tr>
                              <td valign="top" width="100%">
                                <div class="test">

    <div style="border: 2px solid RED;background-color: black;">

                                  <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
                                  <tr>
    <!-- BEGIN giefmod_index1 --><td align="center">
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                                          
    </td><!-- END giefmod_index1 --></tr>
                              </table>

    </td>  
    <br /></div>
                              </td>
    </tr><tr>
                              <td valign="top" width="100%">
    <!-- BEGIN html_validation -->
                              </td>
                          </tr>
                        </tbody>
                    </table>

                  </div>
              </div>
            </td>
        </tr>
      </table>

    </body>
    </html>
    <!-- END html_validation -->
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<div><table  style="width=100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="left"><div class="guestwarn">
<form class="c3login" action="/login?redirect=/forum" method="post" name="form_login" class="loginform"><table class="hoanclub" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3"><tbody><tr><td onmouseover="showtip('<b>Nhập Tên và Mật khẩu để đăng nhập vào diễn đàn.</b>');" onmouseout="hidetip();"><input id="username" class="post" size="22" name="username" value="Tên đăng nhập" onblur="if(this.value=='') this.value='Tên đăng nhập';" onfocus="if(this.value=='Tên đăng nhập') this.value='';" type="text"></td><td nowrap="nowrap"><label><img src="http://r25.imgfast.net/users/2511/10/52/41/album/rem10110.png"><input class="radio" name="autologin" checked="checked" type="checkbox"></label></td></tr><tr><td onmouseover="showtip('<b>Nhập Tên và Mật khẩu để đăng nhập vào diễn đàn.</b>');" onmouseout="hidetip();"><input id="password" class="post" size="10" name="password" value="Password" onblur="if(this.value=='') this.value='Password';" onfocus="if(this.value=='Password') this.value='';" type="password"></td><td nowrap="nowrap"><input class="mainoption" name="login" value="Go!" type="submit"></td></tr></tbody></table></form>
<a href="#tip" class="close" onclick="closeBox('message-1'); return false;" onmouseover="showtip('Thu hẹp khung đăng nhập lại.')" onmouseout="hidetip()"></a>
</div><div class="amature" style="display:none;"><a href="#tip" class="dady" onmouseover="showtip('Mở rộng khung đăng nhập ra!')" onmouseout="hidetip()"><span class=" open"></span>
</a>

</div></td></tr></tbody></table></div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
 
 
 
<script src="http://hoanclub.4forum.biz/h14-page" type="text/javascript"></script>
 
<br>
<script>
  (function() {
    var cx = '007037390875643968529:owtd27ja4eu';
    var gcse = document.createElement('script');
    gcse.type = 'text/javascript';
    gcse.async = true;
    gcse.src = (document.location.protocol == 'https:' ? 'https:' : 'http:') +
        '//www.google.com/cse/cse.js?cx=' + cx;
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
    s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
  })();
</script><br>
 


avatar
hoanblue
CPPurpleMember
CPPurpleMember

IE PhpBB2
Ngày đăng ký : 30/06/2010
Số bài : 575
CPP : -250
Châm ngôn sống : nGHE NONSTOP HAY LÀ ĐƯỢC - CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU ÂM NHẠC

Xem lý lịch thành viên HTTP://HOANCLUB.4FORUM.BIZ

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by hoanblue on 13/1/2014, 2:04 am


topics_list_box

Code:
<!-- BEGIN topics_list_box --><!-- BEGIN row --><!-- BEGIN header_table --><!-- BEGIN multi_selection -->
<script type="text/javascript">
function check_uncheck_main_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
   var all_checked = true;
   for (i = 0; (i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
      if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
         all_checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
      }
   }
   document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
}
function check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
   for (i = 0; i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.length; i++) {
      if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
         document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
      }
   }
}
</script>
<!-- END multi_selection -->

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th colspan="{topics_list_box.row.header_table.COLSPAN}" align="center" nowrap="nowrap"> {topics_list_box.row.L_TITLE} </th>
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="80"> {topics_list_box.row.L_REPLIES} </th>
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="100"> {topics_list_box.row.L_AUTHOR} </th>
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="50"> {topics_list_box.row.L_VIEWS} </th>
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="150"> {topics_list_box.row.L_LASTPOST} </th>
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="20"><input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /></th>
   <!-- END multi_selection -->
   </tr>
   <!-- BEGIN pagination -->
   <tr>
      <td class="row1" colspan="7" align="right"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END pagination -->
   <!-- END header_table --><!-- BEGIN header_row -->
   <tr>
      <td class="row3" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}"><span class="gensmall"> <b>{topics_list_box.row.L_TITLE}</b></span></td>
   </tr>
<!-- END header_row -->

<!-- BEGIN topic -->
{topics_list_box.row.END_TABLE_STICKY}
   <tr>
      <!-- BEGIN single_selection -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20"><input type="radio" name="{topics_list_box.FIELDNAME}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></td>
      <!-- END single_selection -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_FOLDER_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20"><img title="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{topics_list_box.row.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" /></td>
      <!-- BEGIN icon -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20">{topics_list_box.row.ICON}</td>
      <!-- END icon -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" onmouseover='this.className="row2"' onmouseout='this.className="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}"' width="100%">
      
                 <script type="text/javascript">$(function(){$(".xname").hide();});</script>
         <div class="topictitle" style="display:block;">
            {topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}{topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}{topics_list_box.row.TOPIC_TYPE}
            <h2 class="topic-title">
               <a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a><span class="xname" style="float: right;"><strong>{topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}</strong><br/></span>
            </h2>
         </div>
                  
                  
                  
                  

         <!-- BEGIN switch_description -->
         <span class="genmed">
            <br />
            {topics_list_box.row.topic.switch_description.TOPIC_DESCRIPTION}
         </span>
         <!-- END switch_description -->
         <span class="gensmall">{topics_list_box.row.TOPIC_ANNOUNCES_DATES}{topics_list_box.row.TOPIC_CALENDAR_DATES}</span> 
         <span class="gensmall">{topics_list_box.row.GOTO_PAGE}<!-- BEGIN nav_tree -->{topics_list_box.row.TOPIC_NAV_TREE} <!-- END nav_tree --></span>
      </td>

      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.REPLIES}</span></td>
      <td class="row3" align="center" valign="middle"><span class="name"><strong>{topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}</strong></span></td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.VIEWS}</span></td>
      <td class="row3Right" onmouseover='this.className="row1"' onmouseout='this.className="row3Right"' align="center" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME}<br />{topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR} {topics_list_box.row.LAST_POST_IMG}</span></td>
<!-- BEGIN multi_selection -->
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails"><input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_list_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.BOX_ID}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></span></td>
   <!-- END multi_selection -->
   </tr>
   <!-- END topic --><!-- BEGIN no_topics -->
   <tr>
      <td class="row1" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}" align="center" valign="middle" height="30"><span class="gen">{topics_list_box.row.L_NO_TOPICS}</span></td>
   </tr>
   <!-- END no_topics --><!-- BEGIN bottom -->
   <tr>
      <td class="catBottom" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}" valign="middle">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td> <span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
               <td align="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
<!-- END bottom --><!-- BEGIN footer_table -->
</table><!-- END footer_table --><!-- BEGIN spacer --><br class="gensmall" /><!-- END spacer --><!-- END row --><!-- END topics_list_box -->

viewtopic_body

Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
  var code="Copyright By notme. Edit by IceFox";
  function level(Posts,Coins,Thanked){var d=(Posts*10+Coins*5);var e=(d/1500);var f=Math.floor((e-Math.floor(e))*100);var g=Math.floor(e+parseInt(1));if(g<2){(g="1 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<3){(g="2 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<4){(g="3 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<5){(g="4 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<6){(g="5 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<7){(g="6 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<8){(g="7 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<9){(g="8 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<10){(g="9 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<11){(g="10 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<12){(g="11 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<13){(g="12 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<14){(g="13 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<15){(g="14 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<16){(g="15 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<17){(g="16 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<18){(g="17 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<19){(g="18 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<20){(g="19 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<21){(g="20 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<22){(g="21 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<23){(g="22 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<24){(g="23 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<25){(g="24 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<26){(g="25 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")};if(g<27){(g="26 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")};if(g<28){(g="27 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")};if(g<29){(g="28 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")};if(g<30){(g="29 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")};if(g<31){(g="30 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")&&(f="99")};var h=(Math.floor((Thanked*10)+(Posts*2)+(Coins*1)));if(h>8000){h=8000};if(d>25000){(d=25000)};var i=(Math.floor((h/8000)*100)-2);var j=(Math.floor((d/25000)*100)-2);document.write('<fieldset style="padding:7px;width: 157px;border: 0px solid #D4D4D4;color: gray;font-size: 7pt;border-radius: 2px;">
  <legend>
  <font color="red"><b><font size="2">Cấp Độ:  '+g+'</b></font></font>
</legend>
  <b><font color=orange> Tài năng : </font></b>('+d+' / 25000)<div class="strengthbg"><div class="strengthbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/orange10.gif" width="'+j+'%" title="'+d+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/hp1010.gif" width="2px" title="'+d+'" height="9px"></fieldset></div></div>
  <b><font color=green> Uy tín : </font></b>('+h+' / 8000)<div class="abilitybg"><div class="abilitybg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/green110.gif" width="'+i+'%" title="'+h+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/mp1010.gif" width="2px" title="'+h+'" height="9px"></fieldset></div></div>
  <font color=cyan> <b>Kinh nghiệm :</b></font> '+f+'%<div class="expbg"><div class="expbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/blue10.gif" width="'+(f-1)+'%" title="'+(f)+'%" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/exp1010.gif" width="2px" title="'+(f)+'%" height="9px"></fieldset></div></div></fieldset>')};
//]]>
</script><!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<script type="text/javascript">
jQuery(function(){
        jQuery(".cont_code").text("Vui lòng đăng nhập để thấy nội dung CODE");
});
</script>


<script>$(function(){
    if($("#logout").length<1) {
        count = parseInt(my_getcookie("count")) || 0;
        count < 3?my_setcookie("count",++count):location.href='http://hoanclub.4forum.biz/h13-page';}});</script><!-- END switch_user_logged_out -->


<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
 _atc.cwait = 0;
 $('.addthis_button').mouseup(function(){
 if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
 addthis_close();
 }
 });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
    
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
 {
 if( $(this).is(":visible") )
 {
 $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
 }
 else
 {
 $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
 }
 });
        }
    }
    catch(e) { }
 
 return false;
};

//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr>
 <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
 <span class="nav">
 <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
 <!-- END switch_user_authpost -->
 <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
 <!-- END switch_user_authreply -->
 </span>
 </td>
 <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
 <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
 <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
 <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
 <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
 </span>
 <!-- END switch_twitter_btn -->
 <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
 <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
 <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
 </span>
 <!-- END switch_fb_likebtn -->
 </td>
 <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}"><font size="2"><b>{L_INDEX}</b></font></a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}"><font size="2"><b>{L_ALBUM}</font></b></a><font size="2"><b>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</b></font></span></td>


 <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
 <span class="gensmall bold">
 <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
 <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
  | .
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
 var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
 var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
 var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
 var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
 var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
 insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_plus_menu -->
 </span>
 </td>
 </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
 <tr align="right">
 <td class="catHead" colspan="3" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td width="9%" class="noprint"> </td>
 <td align="center" class="t-title">
<h1 class="cattitle"><font size="2"><b>{TOPIC_TITLE}</font></b> </h1>
 
</td>
 <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
 </tr> </table>
 </td>
 </tr>
 <!-- BEGIN topicpagination -->

<tr>
 <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
 </tr>

<!-- END topicpagination -->
 
 <tr>

<th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
 <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>

</tr>
 <!-- BEGIN postrow -->
 <!-- BEGIN hidden -->
 <tr>
 <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="3" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
 </tr>
 <!-- END hidden -->
 <!-- BEGIN displayed -->
 <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
 <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
 <center><span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong><img src="http://dinhtuanchv.malware-site.www/images/icon-cap-bac/admin.gif"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} <img src="http://dinhtuanchv.malware-site.www/images/icon-cap-bac/admin.gif"></strong></span><br /></centeR>
 <span class="postdetails poster-profile">
 

<div style='border:2px dotted purple;background-color:#00CC00;border-style:ridge;border-width:2px;margin:2px;padding:2px;'><table  width='100%' border='2px'><tr><td  bgcolor='black'><div style='border:1px dotted deeppink;background-image:url(http://c-photo.i-part.com.tw/n1v1/3/7/0/7/1607073/photo/book9/12589818443412t.gif);'><b><font color="red">
<centeR><table width="230px">
<tr>
<td>
<div class="">
<fieldset class="fieldset"><legend>Tước hiệu</legend>
<FONT face="Times New Roman">
<B>
  <font size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#ffcc66">
<marquee scrollamount="4"><font size="5">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</font></marquee></font>
</B>
</FONT>
</div></td>
</tr>
</table><br /></centeR>


<centeR> {postrow.displayed.RANK_IMAGE}</centeR>

<centeR><span class="avatar97">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span></center>
 

<br>
<br>

<centeR>
<fieldset style="border: 1px dashed rgb(250, 4, 4); padding: 10px; width: 155px;">
<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><div class="genmed"><font color="cyan" size=2"><b>Hiện đang: </b></font></div></td>
<td  class="onlinetest">
<div style="background: url(http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/user_o11.gif); height:
15px; width: 38px; border:
0px;">
{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</div></td></tr></table>
</fieldset>
</centeR>

<br>
<span class="smallfont">
<fieldset> <legend>
<br /><script>level(<!-- BEGIN profile_field -->'{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',<!-- END profile_field -->1);</script></legend>
</fieldset>
</span><br>
<font size="2"><b>

<span class="smallfont">

  <fieldset><legend><left><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/73/81/42/untitl12.jpg"/></legend> </left>
            <!-- BEGIN profile_field -->
<div style="padding: 2px;" class="fmviPro5" >
<span class="hidenfield"><div class="user-info" style="padding: 1px; border: 1px dashed rgb(0,34,255);">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT} {postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
</span>
</div>
<!-- END profile_field -->
</fieldset>
</span>


</font></b></font><br><b></b></td></tr></table></div>

 <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
 </td>
 <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>

 <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
 <!-- BEGIN switch_vote_active -->


        <!-- END switch_vote_active -->  {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
 </td>
 </tr>
 <tr>

 <td colspan="2" class="hr">
 <hr />
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="2">
 

<div class="postbody">


<br>
<centeR> <font size ="4"> <font color=red><b> Nghe Nhạc Lag Vui Lòng Ấn F5
</font></b></centeR>

<centeR> <font size ="4"> <font color=#7FFF00><b> Ấn vào nút Thanks để ủng hộ cho người viết bài nhé</b></font></font>
</font></b></centeR>

<centeR> <font size ="4"> <font color=#aaabbb><b> Webs chạy tốt nhất trên <font color=cyan>FireFox,Chrome và Crom+</font>
</font></b></centeR>
<centeR> <font size ="4"> <font color=red><b> Đăng nhập bạn sẽ xem được toàn bộ nội dung ẩn
</font></b></centeR>

<br><center><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></centeR>

<div style="border: 2px solid RED;background-color: black;background-image:url(http://i3.glitter-graphics.org/pub/515/515283wyot8aakom.gif);'>">
{postrow.displayed.MESSAGE}
</DIV>
  


<centeR><!-- BEGIN switch_vote_active -->
 
  <!-- BEGIN switch_vote -->
<span id="{postrow.displayed.U_POST_ID}">

  <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v" onclick="document.getElementById('{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src = http://i75.servimg.com/u/f75/14/46/09/06/142.jpg>';
 
 
var str='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';
if (str=='Message not voted')
{str='Bài viết này chưa được cảm ơn.';
}else {str=str.replace('Message reputation :','Được cảm ơn:');
str=str.replace('100%','');
str=str.replace('(','');
str=str.replace(')','');str=str.replace('vote','lần.');
str=str.replace('s','');
} if(str=='Bài viết này chưa được cảm ơn.')
{str='Được cảm ơn: 1 lần';
}else{
for (i=0; i<=(str.length-1);i++)
{if (str.charCodeAt(i)>=48 && str.charCodeAt(i)<=57 && str.charAt(i+1)==' ')
{str=str.replace(String.fromCharCode(str.charCodeAt(i)),String.fromCharCode((str.charCodeAt(i))+1));}}}document.getElementById('kk{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<span class=gensmall>'+ str+'</span>';
"><img src="http://data.sinhvienit.net/2010/T10/img/SinhVienIT.NET---101.gif" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}" border="0" alt="Bạn chưa cảm ơn người này" vspace="1" /></a>
</span><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active --><iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v" height="0" frameborder="0"width="0"></iframe>
 
</centeR>

<center><img src="http://i57.servimg.com/u/f57/14/46/09/06/chukyd11.png"></centeR>
  <br>
<br>
 <!-- BEGIN switch_attachments -->
 <dl class="attachbox">
 <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
 <dd>
 <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
 <dl class="file">
 <dt>
 <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

 <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 <!-- END switch_dl_att -->

 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 <!-- END switch_no_dl_att -->
 </dt>

 <!-- BEGIN switch_no_comment -->
 <dd>
 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
 </dd>
 <!-- END switch_no_comment -->

 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 <dd>
 <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
 </dd>
 <!-- END switch_no_dl_att -->

 <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
 </dl>
 <!-- END switch_post_attachments -->
 </dd>
 </dl>
 <!-- END switch_attachments -->
 <div class="clear"></div> <!-- BEGIN switch_signature -->
 

<fieldset class="signature"><legend class="signtop">
<span style=width:100;height:30;text-align:center;color:cyan;filter:glow(color=#ffffff)><b>Nhìn kìa <font size="3">Bạn</font> ơi!!! Chữ ký của <font size="4">{postrow.displayed.POSTER_NAME} </font> này </b></b>  <strong></strong></span></strong></legend><div style="overflow: auto; max-height: 200px;"><div align="center">
<div style="background-image:url(http://c-photo.i-part.com.tw/n1v1/3/7/0/7/1607073/photo/book9/125871855313t.gif);margin:auto;text-align:center;width:100%">{postrow.displayed.SIGNATURE}
</span>
<!--show inventory -->
</fieldset>
<!-- END switch_signature -->

<br>
<br>
<center><img src="http://r25.imgfast.net/users/2511/10/52/41/album/sticky10.gif"> <blink><font color="#ff0000"><b>Chia Sẻ Cho Bạn Bè Qua Mạng Xã Hội Nhé!♥️</b></font></blink> <img src="http://r25.imgfast.net/users/2511/10/52/41/album/sticky10.gif"></centeR>
<br>
<centeR><!--mang XH-->

<centeR><!--mang XH-->
 
<a target="_blank" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://hoanclub.4forum.biz{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Technorati" class="rsociales-sobre" src="http://lh4.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62a_4-zWI/AAAAAAAAADU/-j_OH-DQ08E/s128/technorati.png"/></a> 
<a target="_blank" href="http://del.icio.us/post?url=http://hoanclub.4forum.biz{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Delicious" class="rsociales-sobre" src="http://lh3.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62RDKQgOI/AAAAAAAAAC4/mtV6-M533Q4/s128/delicious.png"/></a> 
<a target="_blank" href="http://reddit.com/submit?url=http://hoanclub.4forum.biz{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Reddit" class="rsociales-sobre" src="http://lh4.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62arGLQ8I/AAAAAAAAADM/R1oKYBPk5PM/s128/reddit.png"/></a> 
<a target="_blank" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://hoanclub.4forum.biz{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Yahoo" class="rsociales-sobre" src="http://lh3.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62dZ8XHBI/AAAAAAAAADc/5-q_baQreIY/s128/yahoo.png"/></a> 
<a target="_blank" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://hoanclub.4forum.biz{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Google" class="rsociales-sobre" src="http://lh4.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62aharqmI/AAAAAAAAADI/Obb2FobqukI/s128/google.png"/></a> 
<a target="_blank" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://hoanclub.4forum.biz{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Facebook" class="rsociales-sobre" src="http://lh4.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62RPR9q4I/AAAAAAAAADA/j5aaVVbLAB4/s128/facebook.png"/></a> 
<a target="_blank" href="http://twitter.com/home?status=http://hoanclub.4forum.biz{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Twitter" class="rsociales-sobre" src="http://lh5.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62a-yPyvI/AAAAAAAAADY/sOd4F-QLkcw/s128/twitter.png"/></a> 
<a target="_blank" href="http://friendfeed.com/?url=http://hoanclub.4forum.biz{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Friendfeed" class="rsociales-sobre" src="http://lh6.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62RcdSxFI/AAAAAAAAADE/Z3sw5LjVcME/s128/friendfeed.png"/></a> 
<a target="_blank" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://hoanclub.4forum.biz{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Stumbleupon" class="rsociales-sobre" src="http://lh3.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62a6SZPHI/AAAAAAAAADQ/brVLQAgz_U0/s128/stumbleupon.png"/></a> 
<a target="_blank" href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&Url=http://hoanclub.4forum.biz{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Blinklist" class="rsociales-sobre" src="http://lh5.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62Q1hD5LI/AAAAAAAAAC0/UwNNqwOYqmw/s128/blinklist.png"/></a> 
<a target="_blank" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=1&mkt=vi&top=0&url=http://hoanclub.4forum.biz{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Live" class="rsociales-sobre" src="http://lh4.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw-oDLlopII/AAAAAAAAAD8/jfdQL4nk5GA/live.png"/></a> 
<a target="_blank" href="http://slashdot.org/bookmark.pl?url=http://hoanclub.4forum.biz{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Slashdot" class="rsociales-sobre" src="http://lh3.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw-oDBgnrJI/AAAAAAAAAEE/a5lFcn7ydfM/slashdot.png"/></a> 
<a target="_blank" href="http://buzz.yahoo.com/buzz?targetUrl=http://hoanclub.4forum.biz{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Buzz Up" class="rsociales-sobre" src="http://lh4.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/SxAY901ULYI/AAAAAAAAAFI/wwROp_KOq7U/yahoobuzz.png"/></a> 
<a target="_blank" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t={TOPIC_TITLE}&c=MaxF Movies - Download Movies&u=http://hoanclub.4forum.biz{U_VIEW_TOPIC}&l=2"><img class="rsociales-sobre" src="http://lh6.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/SxCtiZJA5II/AAAAAAAAAFo/m9qpZIH2jaQ/MySpace.png"/></a> </center>
<!--mang XH--></centeR>
  
 
 </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr class="post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
 <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
 <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
 </td>
 <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td valign="middle">
 {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
 </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr>
 <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
 <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
 </tr>
 <!-- END first_post_br -->
 <!-- END displayed -->
 <!-- END postrow --> 

 
 
<!-- BEGIN no_post -->
 <tr align="center">
 <td class="row1" colspan="3" height="28">
 <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
 </td>
 </tr>
 <!-- END no_post -->
 <tr align="right">
 <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td width="9%" class="noprint"> </td>
 <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
 <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
</table>
<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
 <tr>
 <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
 <!-- BEGIN topicpagination -->
 <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
 <!-- END topicpagination -->
 </tr>
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <!-- BEGIN watchtopic -->
 <tr>
 <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
 </tr>
 <!-- END watchtopic -->
 <!-- END switch_user_logged_in -->
</table>
<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
 <tbody>
 <tr>
 <td class="catBottom">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tbody>
 <tr>
 <td valign="top">
 <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="row1 clearfix">
 <table>
 <tr>
 <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
 <td class="logo">
 <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
 </td>
 <!-- END switch_forum_rule_image -->
 <td class="rules postbody">
 {RULE_MSG}
 </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules --><table width="100%">
  
<tr>
   <td><ul>
  <li><span class="rainbow"><b><font size="2"><font color="#00CC66">Tất Cả Bài Trả Lời Không Dấu Sẽ Được Xóa.</font></font></b></span></li>
<li><span class="rainbow"><b><font size="2"><font color="#CC0099">Thành Viên Viết Bài Không Dấu Sẽ Bị Banned Nick.</font></font></b></span></li>
  <li><span class="rainbow"><b><font size="2"><font color="#CCFF99">Các Bài Viết Mang Tính Chất Chính Trị, Đồi Trị Không Được Post Lên Diễn Đàn.</font></font></b></span></li>
  <li><span class="rainbow"><b><font size="2"><font color="#abcdef">Nếu Bạn Thấy Bài Viết Có Giá Trị, Vui Lòng Thanks Và Comment Bài Viết Này.</font></font></b></span></li>
</b></font></ul></td>
  </tr>
</table>
<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <a name="quickreply"></a>
 {QUICK_REPLY_FORM}<br />
 <!-- END switch_user_logged_in -->
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
 <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
 <tbody>
 <!-- BEGIN show_permissions -->
 <tr>
 <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
 <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
 </tr>
 <!-- END show_permissions -->
 <tr>
 <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 <!-- BEGIN show_permissions -->
 <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
 <!-- END show_permissions -->
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
 <tbody>
 <tr>
 <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </td>
 </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
 <tr>
 <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
 <span class="nav">
 <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
 <!-- END switch_user_authpost -->
 <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
 <!-- END switch_user_authreply -->
 </span>
 </td>

 <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
 <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
 <!-- END viewtopic_bottom -->

 <!-- BEGIN moderation_panel -->
 <td align="center">
 <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
 </td>
 <td align="center" width="250">
 <span class="gensmall"> </span>
 </td>
 <!-- END moderation_panel -->
 </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
 <tr>
 <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
 <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
 <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

 <!-- <input type=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;hidden&amp;amp;amp;amp;amp;quot; name=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;sid&amp;amp;amp;amp;amp;quot; value=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;{S_SID}&amp;amp;amp;amp;amp;quot; /> -->
 <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

 <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
 </form>
 </td>
 </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->
<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
                                                      
    

<script type="text/javascript">
<!--
function exec_refresh()
{
  myvar = myvar + ' .';
  var timerID = setTimeout('exec_refresh();', 20);
  if (timeout > 0)
  {
      timeout -= 1;
  }
  else
  {
      clearTimeout(timerID);
      window.status = '';
  window.location.reload();
 
 }
}

var myvar = '';
var timeout = 50;
//-->
</script>
<iframe name="thanks" height="0" width="0" frameborder="0"></iframe>

    <style>
  .no_img
  {
      display:none
  }
      </style>

 
 

    
avatar
hoanblue
CPPurpleMember
CPPurpleMember

IE PhpBB2
Ngày đăng ký : 30/06/2010
Số bài : 575
CPP : -250
Châm ngôn sống : nGHE NONSTOP HAY LÀ ĐƯỢC - CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU ÂM NHẠC

Xem lý lịch thành viên HTTP://HOANCLUB.4FORUM.BIZ

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by binhgand on 13/1/2014, 11:05 am

Nút like ở đâu thế nhỉ đang Kiếm skin Này Yêu
avatar
binhgand
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 12/01/2014
Số bài : 17
CPP : 5
Châm ngôn sống : chỉ là Pokemon và game :)

Xem lý lịch thành viên http://gta-test.forumvi.com/forum

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by hoanblue on 13/1/2014, 11:27 am

Hihi. Skin mình thiet' ke' do'.dep ko bạn
avatar
hoanblue
CPPurpleMember
CPPurpleMember

IE PhpBB2
Ngày đăng ký : 30/06/2010
Số bài : 575
CPP : -250
Châm ngôn sống : nGHE NONSTOP HAY LÀ ĐƯỢC - CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU ÂM NHẠC

Xem lý lịch thành viên HTTP://HOANCLUB.4FORUM.BIZ

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by binhgand on 13/1/2014, 7:26 pm

đẹp đó nhưng hơi màu mè quá.. nhất là cái nền sao băng.. Nhìn nó không liên quan mấy cười lớn
avatar
binhgand
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 12/01/2014
Số bài : 17
CPP : 5
Châm ngôn sống : chỉ là Pokemon và game :)

Xem lý lịch thành viên http://gta-test.forumvi.com/forum

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by hoanblue on 13/1/2014, 7:44 pm

Hinh nen day trang tri cho bat mat' ty'
web minh thiet ke dinh? Lun
avatar
hoanblue
CPPurpleMember
CPPurpleMember

IE PhpBB2
Ngày đăng ký : 30/06/2010
Số bài : 575
CPP : -250
Châm ngôn sống : nGHE NONSTOP HAY LÀ ĐƯỢC - CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU ÂM NHẠC

Xem lý lịch thành viên HTTP://HOANCLUB.4FORUM.BIZ

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by Méo Hắc Hắc on 13/1/2014, 7:51 pm

Chói mắt quá ;|
Nhiều link ảnh động quá
Giống skin mặc định quá
Dù chê vậy nhưng vẫn like một cái cho công sức bác thớt tự des skin :v
avatar
Méo Hắc Hắc
CPModerator
CPModerator

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 16/01/2013
Số bài : 760
CPP : 899
Châm ngôn sống : Loading...

Xem lý lịch thành viên http://fcamusement.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by binhgand on 13/1/2014, 7:52 pm

ukm... =]]z Nhưng Mình Muốn Phong cách này hơn.. =]]z mỗi tội là skin Rapper. Buồn
http://music-vn.forumvi.com/forum
avatar
binhgand
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 12/01/2014
Số bài : 17
CPP : 5
Châm ngôn sống : chỉ là Pokemon và game :)

Xem lý lịch thành viên http://gta-test.forumvi.com/forum

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by hoanblue on 13/1/2014, 9:47 pm

Skin minh dep nhat roi
hehe
avatar
hoanblue
CPPurpleMember
CPPurpleMember

IE PhpBB2
Ngày đăng ký : 30/06/2010
Số bài : 575
CPP : -250
Châm ngôn sống : nGHE NONSTOP HAY LÀ ĐƯỢC - CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU ÂM NHẠC

Xem lý lịch thành viên HTTP://HOANCLUB.4FORUM.BIZ

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by DJen on 14/1/2014, 1:23 am

nhìn skin nhớ cái hồi còn sài blog yahoo ... hiếp dâm con mắt
avatar
DJen
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 14/09/2013
Số bài : 82
CPP : 15

Xem lý lịch thành viên http://ddsvn.forumvi.com/forum

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by hoanblue on 14/1/2014, 6:01 am

Uk. Dau mat' lam'
kieu? Nay phải thay hinh nen
avatar
hoanblue
CPPurpleMember
CPPurpleMember

IE PhpBB2
Ngày đăng ký : 30/06/2010
Số bài : 575
CPP : -250
Châm ngôn sống : nGHE NONSTOP HAY LÀ ĐƯỢC - CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU ÂM NHẠC

Xem lý lịch thành viên HTTP://HOANCLUB.4FORUM.BIZ

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by anhdaodaica1 on 14/1/2014, 1:25 pm

Theo 1 góc nhìn nào đó thì skin này cũng khá hay
Nhưng mình ko nghĩ sẽ có người dùng skin của bạn đâu thớt à Vui
avatar
anhdaodaica1
CPPurpleMember
CPPurpleMember

Chrome PhpBB2
Ngày đăng ký : 01/03/2011
Số bài : 854
CPP : -12

Xem lý lịch thành viên http://OtakuWorld.Biz

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by hoanblue on 14/1/2014, 3:21 pm

Skin nay la mình edit,tìm tòi sáng tạo day'
neu' ban nao thich' skin nay thi co' the? Thay cac hinh nen khác,ko nhat thiet phải hinh nen dong nhin dau mat'
-- còn thieu CSS va top poter ai thich minh share not' nhe'
avatar
hoanblue
CPPurpleMember
CPPurpleMember

IE PhpBB2
Ngày đăng ký : 30/06/2010
Số bài : 575
CPP : -250
Châm ngôn sống : nGHE NONSTOP HAY LÀ ĐƯỢC - CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU ÂM NHẠC

Xem lý lịch thành viên HTTP://HOANCLUB.4FORUM.BIZ

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by huypro2105 on 14/1/2014, 8:52 pm

sự thật thì không thích skin này chút nào
nhất là khi đọc câu "Skin minh dep nhat roi" của chú chịu
và trước đây skin này share ra bị chê rất nhiều !
avatar
huypro2105
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 25/01/2013
Số bài : 120
CPP : -16
Châm ngôn sống : tiền là tất cả

Xem lý lịch thành viên http://gtasamod.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by hoanblue on 14/1/2014, 9:20 pm

@huypro2105 đã viết:sự thật thì không thích skin này chút nào
nhất là khi đọc câu "Skin minh dep nhat roi"  của chú chịu
và trước đây skin này share ra bị chê rất nhiều !

skin trước của mình còn cùi lắm
về sau mình mới sáng tạo lên nó được vậy
dù sao thì nó cũng oke đấy chứ bạn
avatar
hoanblue
CPPurpleMember
CPPurpleMember

IE PhpBB2
Ngày đăng ký : 30/06/2010
Số bài : 575
CPP : -250
Châm ngôn sống : nGHE NONSTOP HAY LÀ ĐƯỢC - CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU ÂM NHẠC

Xem lý lịch thành viên HTTP://HOANCLUB.4FORUM.BIZ

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by BTV2 on 14/1/2014, 9:29 pm

Đẹp hay xấu tùy vào cảm nhận mỗi người.
Chú thớt ko nên đánh giá chủ quan skin của mình như thế.
Ps: Học cách khiêm tốn đi thớt à.
avatar
BTV2
CPPurpleMember
CPPurpleMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 08/09/2012
Số bài : 1182
CPP : 751
Châm ngôn sống : [hide][/hide]

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by hoanblue on 14/1/2014, 10:13 pm

thôi tóm lại là mình chia sẻ vậy có gì anh em ghé qua nghe nhạc DJ - nonstop cho mình vui nhé
hình như forumtion ít những trang webs về DJ thì phải
avatar
hoanblue
CPPurpleMember
CPPurpleMember

IE PhpBB2
Ngày đăng ký : 30/06/2010
Số bài : 575
CPP : -250
Châm ngôn sống : nGHE NONSTOP HAY LÀ ĐƯỢC - CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU ÂM NHẠC

Xem lý lịch thành viên HTTP://HOANCLUB.4FORUM.BIZ

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by anhdaodaica1 on 15/1/2014, 11:37 pm

Nói chung có tinh thần share là tốt
Chia sẻ > trao đổi > học hỏi > ngày 1 phát triển kỹ năng tốt hơn
Chỉ đơn giản vậy thôi, 1 like cho thớt Vui
avatar
anhdaodaica1
CPPurpleMember
CPPurpleMember

Chrome PhpBB2
Ngày đăng ký : 01/03/2011
Số bài : 854
CPP : -12

Xem lý lịch thành viên http://OtakuWorld.Biz

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by hoanblue on 16/1/2014, 8:21 am

Anh em ghé qua nghe nhạc mõi ngày nhé....
Ai thích skin này mình share tu dau den' cuoi'.
avatar
hoanblue
CPPurpleMember
CPPurpleMember

IE PhpBB2
Ngày đăng ký : 30/06/2010
Số bài : 575
CPP : -250
Châm ngôn sống : nGHE NONSTOP HAY LÀ ĐƯỢC - CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU ÂM NHẠC

Xem lý lịch thành viên HTTP://HOANCLUB.4FORUM.BIZ

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by Chúa Tể Địa Ngục on 16/1/2014, 9:23 am

người ta share ko sao...mình share chắc chắn sẽ bị chửi =.=!
avatar
Chúa Tể Địa Ngục
CPYellowMember
CPYellowMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 15/07/2013
Số bài : 2203
CPP : 380
Châm ngôn sống : Không có gì cả :v

Xem lý lịch thành viên http://otaku-world.yourme.net

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by hoanblue on 16/1/2014, 11:31 am

Ai chui? Dau
anh em like ung ho minh phat'
avatar
hoanblue
CPPurpleMember
CPPurpleMember

IE PhpBB2
Ngày đăng ký : 30/06/2010
Số bài : 575
CPP : -250
Châm ngôn sống : nGHE NONSTOP HAY LÀ ĐƯỢC - CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU ÂM NHẠC

Xem lý lịch thành viên HTTP://HOANCLUB.4FORUM.BIZ

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by Chúa Tể Địa Ngục on 16/1/2014, 11:36 am

Like ủng hộ tinh thần!
Dự là sẽ share nhưng đang edit!
avatar
Chúa Tể Địa Ngục
CPYellowMember
CPYellowMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 15/07/2013
Số bài : 2203
CPP : 380
Châm ngôn sống : Không có gì cả :v

Xem lý lịch thành viên http://otaku-world.yourme.net

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by hoanblue on 16/1/2014, 12:19 pm

Forumton ko biet còn web DJ nào khac' ko nhi?

Tin nhắn từ điều hành viên:handsomevip007
Chấm dứt lạc đề tại đây
avatar
hoanblue
CPPurpleMember
CPPurpleMember

IE PhpBB2
Ngày đăng ký : 30/06/2010
Số bài : 575
CPP : -250
Châm ngôn sống : nGHE NONSTOP HAY LÀ ĐƯỢC - CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU ÂM NHẠC

Xem lý lịch thành viên HTTP://HOANCLUB.4FORUM.BIZ

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by LilKhang on 25/1/2014, 2:53 pm

nói chung k thấy Css nằm đâu
avatar
LilKhang
CPMember
CPMember

Firefox PunBB
Ngày đăng ký : 13/07/2011
Số bài : 28
CPP : 0
Châm ngôn sống : chưa có

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by Chúa Tể Địa Ngục on 25/1/2014, 4:26 pm

@LilKhang đã viết:nói chung k thấy Css nằm đâu
Display --> Color --> CSS
avatar
Chúa Tể Địa Ngục
CPYellowMember
CPYellowMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 15/07/2013
Số bài : 2203
CPP : 380
Châm ngôn sống : Không có gì cả :v

Xem lý lịch thành viên http://otaku-world.yourme.net

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by BTV2 on 25/1/2014, 7:16 pm

Thớt ko share CSS, 2` thật Cười nghiêng ng
avatar
BTV2
CPPurpleMember
CPPurpleMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 08/09/2012
Số bài : 1182
CPP : 751
Châm ngôn sống : [hide][/hide]

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by hoanblue on 27/1/2014, 4:07 pm

CSS đây anh em

Code:
/*gack chan*/
a:link,a:active,a:visited {text-decoration: none;}

a:hover{text-decoration: none !important;}
/*cố định khung bài viết*/
.postbody{word-break:break-all}/*khung forum*/
    .bodyline {
    border: none;
  background-image: url(http://djhoanggia.com/styles/bg.JPG);
    -webkit-border-radius: 6px 6px 6px 6px;
    border-radius: 6px 6px 6px 6px;
    }

/*xoa @ chatbox----------*/     
#chatbox .user > span{display: none} #chatbox_members ul li a span:before{display: none!important;}/*xoa bầu chọn----------*/     
#pollitems_show, #pollitems {display:none}
/*post body image-------------------------------------------------------------------*/
.postbody img{max-width:550px;}
.postbody img:hover{
max-width:650px;
overflow:auto;
}
.postbody img:before { content: ".";
display: block;
height: 30px;
width: auto;
}/*dong khung tieu de box*/
 .troinoi {
        position:relative;
  left:-15px;   
   
    }
   
.troinoi:hover {
    transition: all 3s ease; -webkit-transition: all 3s ease; -moz-transition: all 3s ease;
    transform:rotate(0deg); -moz-transform:rotate(0deg); -webkit-transform:rotate(0deg);
    position:relative;
    left:20px;

    }


    .troinoi dl {

      border:1px solid #e0e0e0;

background:url(http://i57.servimg.com/u/f57/14/46/09/06/untitl20.jpg);
      margin:0;

      padding:4px;

      list-style:none;

      display:block;

      text-align: justify;

    }
.troinoi dl {
width: 250px;
}
   


/*icon truoc ten*/
span[style="color: rgb(252, 3, 3);"]:before{content: url(http://i75.servimg.com/u/f75/14/46/09/06/admin110.gif);padding-right:2px;}
span[style="color:#FC0303"]:before{content: url(http://i57.servimg.com/u/f57/14/46/09/06/admin110.gif);padding-right:2px;}
span[style="color: rgb(4, 197, 204);"]:before{content: url(http://i75.servimg.com/u/f75/14/46/09/06/smod-b10.gif);padding-right:2px;}
span[style="color:#04C5CC"]:before{content: url(http://i75.servimg.com/u/f75/14/46/09/06/smod-b10.gif);padding-right:2px;}

span[style="color: rgb(35, 118, 219);"]:before{content: url(http://i75.servimg.com/u/f75/14/46/09/06/smod-b11.gif);padding-right:2px;}
span[style="color:#2376DB"]:before{content: url(http://i75.servimg.com/u/f75/14/46/09/06/smod-b11.gif);padding-right:2px;}

span[style="color: rgb(245, 30, 245);"]:before{content: url(http://i75.servimg.com/u/f75/14/46/09/06/tv-blo10.gif);padding-right:2px;}
span[style="color:#F51EF5"]:before{content: url(http://i75.servimg.com/u/f75/14/46/09/06/tv-blo10.gif);padding-right:2px;}
span[style="color: rgb(35, 118, 219);"]:before{content: url(http://i75.servimg.com/u/f75/14/46/09/06/mod-bl10.gif);padding-right:2px;}
span[style="color:#2376DB"]:before{content: url(http://i75.servimg.com/u/f75/14/46/09/06/mod-bl10.gif);padding-right:2px;}

span[style="color: rgb(21, 237, 79);"]:before{content: url(http://i75.servimg.com/u/f75/14/46/09/06/tv-blo11.gif);padding-right:2px;}
span[style="color:#15ED4F"]:before{content: url(http://i75.servimg.com/u/f75/14/46/09/06/tv-blo11.gif);padding-right:2px;}

     


/*---việt hóa registered_and_logged----*/
.postbody span[style="color:#f00"], .postbody span[style="color:red"]  {
font-size: 0px;display: inline-block;
}
.postbody span[style="color:#f00"]::before, .postbody span[style="color:red"]::before {
content: "[ Bạn cần ";
font-size: 12px;
}
.postbody span[style="color:#f00"]::after, .postbody span[style="color:red"]::after {
content: " để xem được liên kết. ]";
font-size: 12px;
}.postbody span[style="color:#f00"] a, .postbody span[style="color:red"] a {
display: inline-block;
}
.postbody span[style="color:#f00"] a[href*="/register"]::before, .postbody span[style="color:red"] a[href*="/register"]::before {
content: "Đăng Kí";
font-size: 12px;border-bottom: 1px dotted red;
}
.postbody span[style="color:#f00"] a[href*="/login"]::before, .postbody span[style="color:red"] a[href*="/login"]::before {
content: "\0000a0 hoặc\0000a0";
font-size: 12px;
color: red;
}
.postbody span[style="color:#f00"] a[href*="/login"]::after, .postbody span[style="color:red"] a[href*="/login"]::after {
content: "Đăng Nhập";
font-size: 12px;border-bottom: 1px dotted red;
}

 
/*kich thuoc video*/
    embed{max-width:500px;max-height:390px}

/*giới hạn tên Poster*/
.mtmymenuu {
width: 0pt;
}


   /*doi kieu chu~*/
a[href="/u33"] {font-family: Comic Sans Ms;}
    a[href="/u1"] {font-family: Comic Sans Ms;}
a[href="/u3"] {font-family: Comic Sans Ms;}

/*ten lap lanh*/
a[href="/u101"] {
background-image: url('http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1646/1646876qniqk6sh5o.gif'); background-position:20px;
}
a[href="/u128"] {
background-image: url('http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1646/1646876qniqk6sh5o.gif'); background-position:20px;
}
a[href="/u84"] {
background-image: url('http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1020/1020644t38chcbf42.gif'); background-position:20px;
}
a[href="/u1"] {
background-image: url('http://dl.glitter-graphics.net/pub/819/819971kjllog7pfd.gif'); background-position:20px;
}
a[href="/u3"] {
background-image: url('http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1646/1646876qniqk6sh5o.gif'); background-position:20px;
}

a[href="/u11"] {
background-image: url('http://dl6.glitter-graphics.net/pub/558/558556giap5wcg08.gif'); background-position:20px;
}

a[href="/u2"] {
background-image: url('http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1650/1650446andvssale8.gif'); background-position:20px;
}

a[href="/u33"] {
background-image: url('http://dl2.glitter-graphics.net/pub/721/721292atgy0j8t7u.gif'); background-position:20px;
}

a[href="/u38"] {
background-image: url('http://dl9.glitter-graphics.net/pub/729/729489qnt6unsdgw.gif'); background-position:20px;
}

a[href="/u43"] {
background-image: url('http://dl5.glitter-graphics.net/pub/590/590935ankbyj1xx4.gif'); background-position:20px;
}
 
a[href="/u48"] {
background-image: url('http://dl5.glitter-graphics.net/pub/590/590935ankbyj1xx4.gif'); background-position:20px;
}


a[href="/u34"] {
background-image: url('http://dl5.glitter-graphics.net/pub/590/590935ankbyj1xx4.gif'); background-position:20px;
}/*khung bai gui sau cung*/
    .lastmtmy1{background:#330000;border-top:1px solid #330000;border-bottom:1px solid #330000;border-left:1px solid #330000}.lastmtmy2{background:#330000;border-top:1px solid #330000;border-bottom:1px solid #330000}.lastmtmy3{background:#330000;border-top:1px solid #330000;border-bottom:1px solid #330000;border-right:1px solid #330000}.alt7{background:#000}
.alt5{background:#330000}.alt6{background:#330000 url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/75/78/56/alt21010.gif) repeat;}

/*con tro chuot*/

a:hover
{
text-decoration: none;
background: url("http://bangvu.net/2trochuot/link.gif");
background-position: bottom bottom;
cursor : url("http://bangvu.net/2trochuot/link.cur"), progress;
}
HTML,BODY{cursor: url("http://bangvu.net/2trochuot/clovel.cur"), progress;}


/*khung avata*/
.avatar97 img{
opacity: 1;filter: alpha(opacity=50);
border-radius:5px;
background-color: #FFFFFF;
margin:1px 3px 3px 1px;
padding:5px;
border:1px solid #d4d4d4;
box-shadow: 3px 3px 3px #8A8A8A;
transform:rotate(30deg); -moz-transform:rotate(30deg); -webkit-transform:rotate(30deg);
transition: all 2s ease; -webkit-transition: all 2s ease; -moz-transition: all 2s ease;
}
.avatar97 img:hover {
opacity: 2; filter: alpha(opacity=200);
transition: all 2s ease; -webkit-transition: all 2s ease; -moz-transition: all 2s ease;
transform:rotate(0deg); -moz-transform:rotate(0deg); -webkit-transform:rotate(0deg);
transform: scale(1.5); -webkit-transform: scale(1.5); -moz-transform: scale(1.5);
position:relative;
}


/*khung code*/
    .quote {
        background: url("http://r25.imgfast.net/users/2511/10/52/41/album/quote110.gif") no-repeat scroll 0 0 #FDF9F9; /*Background và màu nền*/
        border-color: #E7BABA; /*Màu đường viền*/
        border-style: solid; /*Style đường viền*/
        border-width: 1px 1px 1px 20px;
        color: #000000; /*Màu chữ*/
        margin: 10px 0 10px 10px;
        overflow: auto;
        padding: 28px 10px 10px;
        width: 100%;
    }
    .quote:hover {
        background: url("http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/quote-13.gif") no-repeat scroll 0 0 #FFFFFF; /*Background và màu nền khi rê chuột vào*/
    }

    .code {
        background: url("http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/code10.gif") no-repeat scroll 0 0 #F5F8FA; /*Background và màu nền*/
        border-color: #D7E8F0; /*Màu đường viền*/
        border-style: solid; /*Style đường viền*/
        border-width: 1px 1px 1px 20px;
        color: #000000; /*Màu chữ*/
        font: 13px/16px 'Courier New',Courier,monospace; /*style của chữ*/
        margin: 10px 0 10px 10px;
        max-height: 500px;
        min-height: 16px;
        overflow: auto;
        padding: 28px 10px 10px;
        width: 100%;
    }
    .code:hover {
        background: url("http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/code-h10.gif") no-repeat scroll 0 0 #FFFFFF; /*background và màu nền khi rê chuột vào*/
    }


/*dang nhap truot*/
.guestwarn, .amature {
  background:#00FFFF;
  color:#fff;
  max-width:280px;
  min-height:18px;
  padding:0 5px 3px;
  position:fixed;
  right: 2%;
  top: 50%;
  padding: 10px 15px;
  position: fixed;
  z-index: 10;
  font-size:12px;
  -moz-border-radius: 8px;
  -webkit-border-radius: 8px;
  filter:alpha(opacity=88);
  -moz-opacity:.88;
  opacity:.88;
  -moz-box-shadow:5px 5px 5px #191919;
  -webkit-box-shadow:5px 5px 5px #191919;
  box-shadow:5px 5px 5px #191919;
 
}
 #password, #subject, #username {
padding : 1px 1px 1px 16px;
width : 100px;
}
#password {
background : #000033 url(http://r25.imgfast.net/users/2511/10/52/41/album/lock_a10.png)  no-repeat scroll left center;
}
#username {
background : #000033 url(http://r25.imgfast.net/users/2511/10/52/41/album/id10110.png)  no-repeat scroll left center;
}


      .tabs { margin: 0; padding: 0;}
.tabs { padding-bottom: 31px; margin-bottom: 15px;
background-image: url("http://i36.servimg.com/u/f36/14/66/51/64/i_back10.gif");border-bottom: 1px solid background-image: url("http://i36.servimg.com/u/f36/14/66/51/64/i_back10.gif"); }
.tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px;
border-right: 1px solid background-image: url("http://i36.servimg.com/u/f36/14/66/51/64/i_back10.gif") height: 30px; font-size: 11px;}
.tabs li.current { background-image: url("http://i36.servimg.com/u/f36/14/66/51/64/i_back10.gif"); height: 32px; font-weight: bold; }
.mainbox { background : #000; border: 1px solid background-image: url("http://i36.servimg.com/u/f36/14/66/51/64/i_back10.gif");
margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
.mainbox table { width: 100%; }
#dhtmlpointer, #dhtmltooltip
{
z-index: 999;
left: -300px; top:0px;
visibility: hidden;
position: absolute;
}
#dhtmltooltip
{
border: #000 2.4px solid;
-moz-opacity: 0.8;
opacity: 0.8;
filter: alpha(opacity=80);
-moz-border-radius: 6px;
-webkit-border-radius: 6px;
padding: 10px;
font-size: 9pt;
font-family: Arial;
background-color: white;
width: auto;
max-width: 340px;
width:expres​sion( document.body.clientWidth >
340? "340px": "auto" );
text-align:left;
}


avatar
hoanblue
CPPurpleMember
CPPurpleMember

IE PhpBB2
Ngày đăng ký : 30/06/2010
Số bài : 575
CPP : -250
Châm ngôn sống : nGHE NONSTOP HAY LÀ ĐƯỢC - CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU ÂM NHẠC

Xem lý lịch thành viên HTTP://HOANCLUB.4FORUM.BIZ

Về Đầu Trang Go down

Re: chia sẻ skin DJ hoanclub đẹp[✔]

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết