Đăng nhập

Ghi nhớ
Latest topics
» [SHARE] SKIN ĐHFM.V7 @PUNBB
by tonyhoaivu 2/5/2018, 2:37 pm

» Share Skin Xanh Dương Cùi Bắp
by tonyhoaivu 28/4/2018, 5:57 pm

» Xin Skin http://v1.hotrofm.net/
by tonyhoaivu 28/4/2018, 5:45 pm

» Xin Skin Rao Vặt
by tonyhoaivu 15/4/2018, 12:07 pm

» Làm Sao Để Xóa Khung Này
by tonyhoaivu 14/4/2018, 7:18 pm

» [Lập nhóm]Lập nhóm fm
by vietkanpy 31/3/2018, 11:53 am

» [Help] về server úp ảnh của phutu [✔]
by hóng-er 17/3/2018, 10:18 pm

» Đừng khóc cho “tôi – Chinh Phục!”…
by AnHung 27/2/2018, 5:33 pm

» [Share] Skin Diendandaihoc.com [ Punbb ] [✔]
by Lu Mờ 13/2/2018, 7:28 pm

» Mời mấy thím vào groups Forumotion Việt Nam.
by dang02315 13/2/2018, 12:40 am

» Có thể làm các kiểu giao diện được không?
by Lu Mờ 9/2/2018, 3:40 pm

» ltns chinhphuc.info
by Shinichi Kudo 27/1/2018, 2:27 am

» Button Cool (đầy đủ nhiều màu!)
by olokers 25/12/2017, 5:30 am

» [Skin] [punBB] Skin fmvi version 3
by olokers 25/12/2017, 4:54 am

» Skin]Teen Pro9x [ PunBB ]
by chiecla1989 11/10/2017, 8:56 pm

» [Thắc mắc] Website tự thay đổi banner
by white1416 29/9/2017, 8:05 pm

» [Thắc mắc] chỉnh màu <hr>
by sayedn73 28/9/2017, 3:21 pm

» Một số cover cho Zing.me và Facebook
by sayedn73 28/9/2017, 3:18 pm

» Cần xin skin ngamvn.com
by sayedn73 4/9/2017, 2:40 pm

» Trỏ tên miền p.a vietnam
by tommy_phan 20/8/2017, 2:55 pm

» Xin forum rao vặt vBulletin 4.1.11
by arber 1/8/2017, 4:17 am

» Tôi sẽ đỗ đại học!
by handsomevip007 16/7/2017, 4:27 pm

» Xin hỗ trợ về DNS Domain cho Forumvi
by hoangthong 9/5/2017, 9:37 pm

» skin xinh forum full punbb
by kenbi05 8/5/2017, 10:47 am

» HỖ TRỢ GIÚP MÌNH VỀ VIỆC MẤT CHỨC NĂNG KIỂM TRA THÀNH VIÊN XEM BÀI TRONG GROUP FB
by hoangthong 4/5/2017, 9:14 am

Top posting users this week


[Share] Skin chuyên game Invision[✔]

Go down

[Share] Skin chuyên game Invision[✔]

Bài gửi by anhdausai on 14/1/2015, 9:27 pm

Demo: http://teenmongcai5.forumvi.com/

Lưu ý: Skin Invision nhé
Copy bài viết vui lòng ghi nguồn: http://www.vngame.pro/
Bạn nào muốn cover sang punbb có thể liên hệ yahoo mình: hotro.4rlythuongkiet mình sẽ giúp

Index_body: 
Code:
{JAVASCRIPT}


<!-- BEGIN message_admin_index -->
 <div class="newslink">
 <p class="date">{LAST_VISIT_DATE}</p>
 <!-- BEGIN message_admin_titre -->
 <div class="h3">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</div>
 <!-- END message_admin_titre -->

 <!-- BEGIN message_admin_txt -->
 <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
 <!-- END message_admin_txt -->
 </div>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<div class="borderwrap module">
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
 <div class="box-content ipbform user_login_form center" style="padding:5px 0;">
 <label><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> <input class="" type="text" size="10" name="username" /></label> &nbsp;
 <label><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> <input class="" type="password" size="10" name="password"/></label> &nbsp;
 <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
 {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
 <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
 <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
 <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
 <!-- END switch_fb_connect -->
 </div>
 </form>
</div>
 <br />
<!-- END switch_user_login_form_header -->

{CHATBOX_TOP}

<table width="100%"><tbody><tr><td width="90%" valign="top">
      {BOARD_INDEX}</td>
      <td width="10%" valign="top" style="padding-left:10px">
      
        <div class="main" style="width:250px">
        
           <div class="maintitle floated clearfix"><h2>Hỗ trợ trực tuyến</h2></div>
       <div class="vienvngame"  style="text-align: center;padding:15px 5px;margin-bottom:10px">
      <a title="Yahoo AnhDauSai" href="ymsgr:sendim?hotro.4rlythuongkiet" mce_href="ymsgr:sendim?hotro.4rlythuongkiet" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=hotro.4rlythuongkiet&t=2" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=hotro.4rlythuongkiet&t=2" /></a>
          <a title="Fabook AnhDauSai" target="_blank" href="https://www.facebook.com/Hungkoy.mct"><img src="http://i.imgur.com/5wH0bYK.png"/> </a>
          
          </div>
          <div class="maintitle floated clearfix"><h2>Text Links</h2></div>
       <div class="vienvngame" style="padding:5px;margin-bottom:10px">
      <a title="Kênh quảng cáo game private việt nam - phong vân private , gunny private , mu online , jx võ lâm truyền kỳ , sro private và các game lậu khác"  target="_blank"  href="http://www.vngame.pro/">Cộng đồng game private</a> | <a title="Liên Kết" target="_blank" href="/">Text Link</a> |  
          </div>                              
        
    
            
          </div>        
  </td></tr></tbody></table>
<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<div id="fo_stat">
 <div class="maintitle floated">
 <h3>{L_STATISTICS}</h3>
 
 </div>
<div class="vienvngame">
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="ipbtable">
 
 <tfoot>
 
 </tfoot>
 <tbody id="s0">
 
 <tr>
 <td class="row1" width="1%"><a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow"><img src="{L_ONLINE_IMG}" id="i_whosonline" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" class="img-whois" /></a></td>
 <td class="row2">
 <div class="clearfix"><div class="left">{TOTAL_USERS_ONLINE}</div> <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow" class="viewonline right">{L_VIEW_COMPLETE_LIST}</a></div>
 <div class="thin">{LOGGED_IN_USER_LIST}{L_CONNECTED_MEMBERS}</div>
 <div>{LEGEND}&nbsp;:&nbsp;{GROUP_LEGEND}</div>
 </td>
 </tr>
 
 
 <tr>
 <td class="row1"><img src="{L_STATISTICS_IMG}" alt="{L_STATISTICS}" /></td>
 <td class="row2">
 <p>{TOTAL_POSTS}</p>
 <p>{TOTAL_USERS}</p>
 <p>{NEWEST_USER}</p>
 <p>{RECORD_USERS}</p>
 </td>
 </tr>
 <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
 <tr>
 <th colspan="2" class="formsubtitle">{CHATBOX_NAME}</th>
 </tr>
 <tr>
 <td class="row1"><img src="{CHATBOX_IMG}" alt="{CHATBOX_NAME}" /></td>
 <td class="row2">
 <p>{TOTAL_CHATTERS_ONLINE}</p>
 <p>{CHATTERS_LIST}</p>
 <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
 <div id="chatbox_popup"></div>
 <script type="text/javascript">
 insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
 </script>
 <!-- END switch_chatbox_popup -->
 </td>
 </tr>
 <!-- END switch_chatbox_activate -->
 </tbody>
 </table>

</div></div>
<!-- END disable_viewonline -->
<br />
{CHATBOX_BOTTOM}
<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<div class="borderwrap module">
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
 <div class="box-content ipbform user_login_form center" style="padding:5px 0;">
 <label><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> <input class="" type="text" size="10" name="username" /></label> &nbsp;
 <label><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> <input class="" type="password" size="10" name="password"/></label> &nbsp;
 <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
 {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
 <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
 <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
 <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
 <!-- END switch_fb_connect -->
 </div>
 </form>
</div>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->

{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
 appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
 status: true,
 cookie: true,
 xfbml: true,
 oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->


Index_box:
Code:
 
   <!-- BEGIN catrow -->
 <!-- BEGIN tablehead -->

 <div class="maintitle floated clearfix">
 {catrow.tablehead.L_FORUM}
 
 </div>
<div class="vienvngame" style="margin-bottom:10px">
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" id="{catrow.tablehead.ID}" class="ipbtable  index-box">
 
 
 <tbody>
 <!-- END tablehead -->

 <!-- BEGIN forumrow -->
 <tr>
 <td  class="row2 icon" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};width:80%">
  
                                          <div class="vitribox">
 <div class="par forum-name">
 <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                                                
 </div>
                                            <p class="forum-desc">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</p>
                                      
                                         <div class="topicvngame">Chủ đề: <strong>{catrow.forumrow.TOPICS}</strong>&nbsp;Bài viết: <strong>{catrow.forumrow.POSTS}&nbsp;</strong> <span class="sub4r stat4r">
                                                          {catrow.forumrow.LINKS}</span>
                                                 </div>
 
  
 
 
</div>
 </td>
 
 <td class="row1" style="width:35%;">
 <div class="boxvngame">
                            <!-- BEGIN avatar -->
                            <span class="lastpost-avatar">{catrow.forumrow.avatar.LAST_POST_AVATAR}</span>
                            <!-- END avatar -->
<span>
 <!-- BEGIN switch_topic_title -->
 <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
 <!-- END switch_topic_title -->
    {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
 </span>
                                                  </div>
 </td>
 </tr>
 <!-- END forumrow -->

 <!-- BEGIN tablefoot -->
 </tbody>
 </table>
</div>
 
 <!-- END tablefoot -->
<!-- END catrow -->


<script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   /* subLink by Zzbaivong - devs.forumvi.com */
   $(".sub4r.stat4r").each(function () {
      var sub = $(this);
      if (!sub.is(":empty")) {
         sub.contents().filter(function () {
            return this.nodeType === 3;
         }).remove().end().filter("a").wrap("<li></li>");
         sub.wrapInner('<ul class="subLink"></ul>').append("Diễn đàn con: <strong>" + sub.find("a").length + "</strong>");
      }
   });
   //]]>
</script>

overall_footer_begin
Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<div>
 <div>
 <div>
 <div>
 <div>
 <div>
 <div>
<!-- END html_validation -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 <div id="{ID_RIGHT}">
 <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
 {giefmod_index2.MODVAR}
 <!-- BEGIN saut -->
 <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
 <!-- END saut -->
 <!-- END giefmod_index2 -->
 </div>
 </div>
 </div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
<div id="gfooter">
 <div class="clearfix">
 
 <div class="current-time">{CURRENT_TIME}</div>
 <div class="centerer footer-links">
 <del>
 <ul>
 <li>
<!-- BEGIN html_validation -->
 </li>
 </ul>
 </del>
 </div>
 </div>
</div>
<!-- END html_validation -->

overall_footer_end
Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<div>
 <div>
 <div>
 <div>
 <div>
 <div>
 <div>
 <del>
 <ul>
 <li>
<!-- END html_validation -->
 </li>
 </ul>
 <!-- BEGIN switch_footer_links -->
 <ul>
 <li>
 <!-- BEGIN footer_link -->
 <!-- BEGIN switch_separator -->&nbsp;|&nbsp;<!-- END switch_separator -->
 {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
 <!-- END footer_link -->
 </li>
 </ul>
 <!-- END switch_footer_links -->
 </del>
 </div>
 </div>
 </div>
 {PROTECT_FOOTER}
 
 </div>
 </div>
 </div>
</div>
  <div style="height:100px;background-color: #333;width:100%;border-top: 2px solid #0781B4;padding:">
    <p class="center">
 <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
      <br/>Skin by <a target="_blank" href="http://www.vngame.cool.st/">wWw.Vngame.pro</a>
 </p></div>
<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
 appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
 status: true,
 cookie: true,
 xfbml: true,
 oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
 if ($('a#logout'))
 {
 var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

 if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
 {
 document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
 }
 }
});

$(document).ready( function() {
 $('a#logout').click( function() {
 FB.logout();
 } );
} );
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
 fa_endpage();
//]]>
</script>
</body>
</html>


Được sửa bởi anhdausai ngày 14/1/2015, 9:30 pm; sửa lần 1.
avatar
anhdausai
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 24/08/2011
Số bài : 230
CPP : 284
Châm ngôn sống : Không có code vô dụng chỉ có người ngu không biết sử dụng code

Xem lý lịch thành viên http://www.vngame.pro/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Share] Skin chuyên game Invision[✔]

Bài gửi by anhdausai on 14/1/2015, 9:28 pm

overall_header
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
 <!-- END switch_compat_meta -->
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
 <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
 <!-- END switch_canonical_url -->
 {META_FAVICO}
 {META}
 {META_FB_LIKE}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

 <!-- BEGIN switch_fb_login -->
 <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_fb_login -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_ticker -->

 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
 <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
 pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
 if(pm != null) { pm.focus(); }
 <!-- END switch_enable_pm_popup -->
 <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
 if(report != null) { report.focus(); }
 <!-- END switch_report_popup -->
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 $(document).ready(function() { 
 Ticker.start({
 height : {switch_ticker.HEIGHT},
 spacing : {switch_ticker.SPACING},
 speed : {switch_ticker.SPEED},
 direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
 pause : {switch_ticker.STOP_TIME} 
 });
 });
 <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = 'box-content';
 <!-- END switch_login_popup -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 $(document).ready( function() {
 $(window).resize(function() {
 var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
 var popupWidth = $("#login_popup").width();
 var mypopup = $("#login_popup");

 $("#login_popup").css({
 "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
 });
 });
 });
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <script src="{JS_DIR}invision.js" type="text/javascript"></script>


 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
 var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
 var slid_vert = false;
 var auto_dir = 'next';
 var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

 switch( tickerDirParam )
 {
 case 'top' :
 slid_vert = true;
 break;

 case 'left':
 break;

 case 'bottom':
 slid_vert = true;
 auto_dir = 'prev';
 break;

 case 'right':
 auto_dir = 'prev';
 break;

 default:
 slid_vert = true;
 } $(document).ready(function() {

 $('#fa_ticker_content').css('display','block');

 var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
 var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

 if (width_max > 0)
 {
 $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
 if ($(this).width() > width_item)
 {
 var ratio = $(this).width() / width_item;
 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
 $(this).height(new_height).width(width_item);
 }
 });

 if (slid_vert)
 {
 var height_max = h_perso;

 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
 if ($(this).height() > height_max)
 {
 height_max = $(this).height();
 }
 } );

 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
 $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
 }

 $('#fa_ticker_content').jcarousel({
 vertical: slid_vert,
 wrap: 'circular',
 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
 auto_direction: auto_dir,
 scroll: 1,
 size: {switch_ticker.SIZE},
 height_max: height_max,
 animation: {switch_ticker.SPEED}
 });
 }
 else
 {
 $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
 $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
 }
 });
 //]]>
 </script>

 <style>
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
 text-align:center;
 width: 50px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
 margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
 margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
 }
 </style>
 <!-- END switch_ticker_new -->
 {HOSTING_JS}
 <!-- BEGIN google_analytics_code -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
 _gaq.push(["_trackPageview"]);
 _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

 <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
 _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
 _gaq.push(['b._trackPageview']);
 <!-- END google_analytics_code_bis -->

 (function() {
 var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
 ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
 var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
 //]]>
 </script>
 <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body>
<!-- BEGIN hitskin_preview -->
<div id="hitskin_preview" style="display: block;">
 <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
 <div class="content">
 <p>
 {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
 <br />
 <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
 </p>

 </div>
</div>
<!-- END hitskin_preview -->

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
<div id="login_popup" class="module borderwrap">
 <div id="login_popup_content">
 <div id="login_popup_background">
 <div id="login_popup_title" class="maintitle"><h3>{SITENAME}</h3></div>
 <div class="box-content">
 {LOGIN_POPUP_MSG}
 <div id="login_popup_buttons">
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get" target="_parent">
 <input type="submit" class="button" value="{L_LOGIN}" />
 <input type="button" class="button" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
 <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
 </form>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
</div>
<!-- END switch_login_popup -->
<div class="header-wrap">
 <div class="header">
          <div class="logo"> <a href="http://www.vngame.pro/"> <img src="http://chuyengame.com/tmp/images/logo.png"/> </a> </div>
 </div>
</div>
  <div class="contai-menu">
 <div class="menuTop w100pt bg000 mT10">
   <ul class="slides">
          <li class="home active"><a href="http://www.vngame.pro/"><img src="http://chuyengame.com/tmp/images/home.png" width="21" height="19"/></a></li> 
 <li class="{_nav_gameonline}"><a class="mainmenu" href="/memberlist">Thành viên</a></li>
          <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
 <li class="{_nav_gamemobile}"><a class="mainmenu" href="/register">Đăng ký</a></li>
 <li class="{_nav_esports}"><a href="/login" title="Đăng nhập" id="sign_in" class="username">Đăng Nhập</a></li>
 
           <!-- END switch_user_logged_out -->
                 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          
 <li class="{_nav_congnghe}"><a class="mainmenu" href="/profile?mode=editprofile" rel="nofollow" title="Lý Lịch">Lý Lịch</a></li>
 <li class="{_nav_distraction} {_nav_distraction_dt}"><a href="{U_PRIVATEMSGS}" onmouseover="mouseoversound.playclip()" onclick="clicksound.playclip()">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>
                </li>
 <li class="{_nav_news24h}"><a class="mainmenu" href="/login?logout=1" rel="nofollow" id="logout" title="Thoát" >
                 Thoát
                   </a></li>
 <!-- END switch_user_logged_in -->
           <div class="rightMenu">
       <script>
  (function() {
    var cx = '002605731539635784067:tkeoxdjwo0w';
    var gcse = document.createElement('script');
    gcse.type = 'text/javascript';
    gcse.async = true;
    gcse.src = (document.location.protocol == 'https:' ? 'https:' : 'http:') +
        '//www.google.com/cse/cse.js?cx=' + cx;
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
    s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
  })();
</script>
<gcse:search></gcse:search></div>
   </ul>
 </div>
</div>
    
<div class="minwidth_IE">
 <div class="layout_IE">
 <div class="container_IE">

 <div id="ipbwrapper">

 
 

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <div class="module borderwrap">
 <div class="box-content">
 <div id="fa_ticker_container">
 <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
 <!-- END ticker_row -->
 </ul>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <div class="module borderwrap">
 <div class="box-content">
 <div id="fa_ticker_container">
 <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
 <div class="fa_ticker_content">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
 <!-- END ticker_row -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 <!-- END switch_ticker -->

 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
 <div id="outer-wrapper">
 <div id="wrapper">
 <div id="container">
 <div id="content">

 

 <div id="main">
 <div id="main-content">
Css:
Code:
.center {
margin: 0 auto;
text-align: center;
font-size: 14px;
color: #fff;
font-family: Arial,Verdana,Tahoma,sans-serif;
font-weight: 800;
}
.center a {
margin: 0 auto;
text-align: center;
font-size: 14px;
color: #f40;
font-family: Arial,Verdana,Tahoma,sans-serif;
font-weight: 800;
}
.gsc-control-cse {
font-family: Arial, sans-serif;
border-color: transparent!important;
background-color: transparent!important;
width: 400px!important;
margin-top: -17px;
}
.cse .gsc-search-button input.gsc-search-button-v2, input.gsc-search-button-v2 {
width: 13px;
height: 13px;
padding: 6px 6px!important;
min-width: 7px!important;
margin-top: 0px!important;
}
input.gsc-search-button, input.gsc-search-button:hover, input.gsc-search-button:focus {
border-color: transparent!important;
background-color: #093355!important;
background-image: none;
filter: none;
}
.gsc-search-box-tools .gsc-search-box .gsc-input {
padding-right: 5px!important;
}

.rightMenu {float: right;list-style: none;margin-top:11px}


#gfooter {
background-color: #fff;
color: #fff;
font-size: .8em;
margin: 8px 0;
padding: .5em;
text-align: right;
}

.boxvngame .lastpost-avatar img {
  padding-right: 3px;
-moz-border-radius: 0px;
-webkit-border-radius: 0px;
border-radius: 0px; 
height: 47px;
  width: 47px;}
  /* subLink by Zzbaivong - devs.forumvi.com */
.stat4r{color:#888;font-size:11px;padding-right:10px;}
.stat4r > strong{color:#333}
.sub4r.stat4r{position:relative;top:px;padding:0px}
.subLink{padding:0!important;position:absolute;display:none;left:0;list-style:none;background:#FFF;
  top:12px;z-index: 999;min-width:97px;border:1px solid #333}
.sub4r.stat4r:hover .subLink{display:block}
.stat4r .subLink + strong{padding-right:15px;background:url(//i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/arrow_10.png) no-repeat right center transparent}
.subLink li a{white-space:nowrap;height:20px;line-height:20px;display:block;padding:0  7px}
.subLink li a:hover{background:#f2f2f2}
.node .tinyIcon{background:url(http://i.imgur.com/sqFYMJi.png) no-repeat -112px -16px;margin:1px 4px;display:block;white-space:nowrap;text-indent:9999px;overflow:hidden;opacity:.25;width:14px;height:14px}
.node .nodeIcon { margin: 10px 0 10px 10px; float: left; width: 36px; height: 36px; }
.vitribox{margin-left:15px;margin-top:-2px}
.status img {
margin-left: -7px;
margin-top: -2px;
}

.forum-name {margin-top:2px}
.forum-desc img {
height: 50px;
margin-left: -55px;
margin-top: -15px;
width: 50px;
}
.vitribox {
margin-left: 15px;
margin-top: -2px;
}
table.ipbtable td.icon {
height: 38px;
vertical-align: top;
}
.thin {
border-bottom: 0 solid #dcdcdc;
border-top: 0 solid #dcdcdc;
line-height: 150%;
margin: 2px 0;
padding: 6px 0;
}
.vienvngame {background-color: #fff;
  border: 1px solid #ddd;}
div.maintitle {
font-weight: bold;
background: #ffffff;
font-size: 12px;
border: 1px solid #dddddd;
border-bottom: 2px solid #0781B4;
color: #333;
padding: 8px;
  }
#ipbwrapper {width:1000px}


.header-wrap {
width: 100%;
margin: 0 auto;
background: url(http://chuyengame.com/tmp/images/dotabg.png);
border-bottom: 1px solid#444;
}
.header {
width: 1000px;
height: 100px;
margin: 0 auto;
position: relative;
}
.contai-menu {
width: 100%;
height: 44px;
border-top: 3px solid #093355;
background: #0781B4;
}
.menuTop {
height: 43px;
/* border-bottom: 3px solid #093355; */
z-index: 100;
width: 1000px;
font-family: UTM Bebas;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
.bg000 {
background: #0781B4;
}
.slides, .flex-control-nav, .flex-direction-nav {
margin: 0;
padding: 0;
list-style: none;
}
.menuTop li:hover, .menuTop li.active {
background: #093355;
text-decoration: none;
color: #D33500 !important;
}
.menuTop li {
float: left;
line-height: 44px;
padding: 0px 13px;
background: url(http://chuyengame.com/tmp/images/menu-line.png) center right no-repeat;
}
li {
text-decoration: none;
list-style-type: none;
}
.menuTop li a {
color: #fff;
font-size: 12px;
  font-weight: 700;
font-family: Arial,Verdana,Tahoma,sans-serif;}
/*xóa gạch chân link*/
a:link,a:active,a:visited {
    text-decoration: none;
    }

a:hover{
  text-decoration: none !important;
    }
avatar
anhdausai
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 24/08/2011
Số bài : 230
CPP : 284
Châm ngôn sống : Không có code vô dụng chỉ có người ngu không biết sử dụng code

Xem lý lịch thành viên http://www.vngame.pro/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết