Đăng nhập

Ghi nhớ
Latest topics
» [SHARE] SKIN ĐHFM.V7 @PUNBB
by tonyhoaivu 2/5/2018, 2:37 pm

» Share Skin Xanh Dương Cùi Bắp
by tonyhoaivu 28/4/2018, 5:57 pm

» Xin Skin http://v1.hotrofm.net/
by tonyhoaivu 28/4/2018, 5:45 pm

» Xin Skin Rao Vặt
by tonyhoaivu 15/4/2018, 12:07 pm

» Làm Sao Để Xóa Khung Này
by tonyhoaivu 14/4/2018, 7:18 pm

» [Lập nhóm]Lập nhóm fm
by vietkanpy 31/3/2018, 11:53 am

» [Help] về server úp ảnh của phutu [✔]
by hóng-er 17/3/2018, 10:18 pm

» Đừng khóc cho “tôi – Chinh Phục!”…
by AnHung 27/2/2018, 5:33 pm

» [Share] Skin Diendandaihoc.com [ Punbb ] [✔]
by Lu Mờ 13/2/2018, 7:28 pm

» Mời mấy thím vào groups Forumotion Việt Nam.
by dang02315 13/2/2018, 12:40 am

» Có thể làm các kiểu giao diện được không?
by Lu Mờ 9/2/2018, 3:40 pm

» ltns chinhphuc.info
by Shinichi Kudo 27/1/2018, 2:27 am

» Button Cool (đầy đủ nhiều màu!)
by olokers 25/12/2017, 5:30 am

» [Skin] [punBB] Skin fmvi version 3
by olokers 25/12/2017, 4:54 am

» Skin]Teen Pro9x [ PunBB ]
by chiecla1989 11/10/2017, 8:56 pm

» [Thắc mắc] Website tự thay đổi banner
by white1416 29/9/2017, 8:05 pm

» [Thắc mắc] chỉnh màu <hr>
by sayedn73 28/9/2017, 3:21 pm

» Một số cover cho Zing.me và Facebook
by sayedn73 28/9/2017, 3:18 pm

» Cần xin skin ngamvn.com
by sayedn73 4/9/2017, 2:40 pm

» Trỏ tên miền p.a vietnam
by tommy_phan 20/8/2017, 2:55 pm

» Xin forum rao vặt vBulletin 4.1.11
by arber 1/8/2017, 4:17 am

» Tôi sẽ đỗ đại học!
by handsomevip007 16/7/2017, 4:27 pm

» Xin hỗ trợ về DNS Domain cho Forumvi
by hoangthong 9/5/2017, 9:37 pm

» skin xinh forum full punbb
by kenbi05 8/5/2017, 10:47 am

» HỖ TRỢ GIÚP MÌNH VỀ VIỆC MẤT CHỨC NĂNG KIỂM TRA THÀNH VIÊN XEM BÀI TRONG GROUP FB
by hoangthong 4/5/2017, 9:14 am

Top posting users this week


ID.VTC cực nhẹ[✔]

Go down

ID.VTC cực nhẹ[✔]

Bài gửi by Draudrey on 1/10/2013, 9:54 am

Thấy hàng chú VTC cũng đẹp đẹp nên "chôm" ngay, đem về edit lại  mặt gian 
P/s: Skin trọng tâm là header còn mấy cái kia đề "default" cho giản dị  Tôi thích em 
Đề mô:
http://drduywin5.forumvi.com/
http://drduywin5.forumvi.com/t1-topic
http://drduywin5.forumvi.com/?mode=delete_cookies
Ảnh:
http://i72.servimg.com/u/f72/15/64/85/86/12319.png
http://i72.servimg.com/u/f72/15/64/85/86/23410.png
http://i72.servimg.com/u/f72/15/64/85/86/45610.png

Làm...:

1. Vô viewtopic chèn cái này vào cuối:
Code:
<style>.icon_mk {
background: url(http://i70.servimg.com/u/f70/18/54/20/06/icon710.png) left 35px no-repeat!important;
}</style>
2. Index_body cũng tương tự:
Code:
<style>.icon_mk {
background: url(http://i70.servimg.com/u/f70/18/54/20/06/icon711.png) left 35px no-repeat!important;
}</style>
3. Confirm_Body:
Code:
<br /><br /><br /><div style="font-size: 20px;
color: #000;
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
font-family: 'Helvetica-UltLt',Arial,Helvetica,sans-serif;"><form action="{S_CONFIRM_ACTION}" method="post" class="frm-form">
 <b style="color:#24afe9!important;">Note:</b> {MESSAGE_TEXT}
 {OPTIONAL_BAN_NEW}
 <fieldset class="frm-set">
 <dl>
 <dt></dt>
 <dd>
 {S_HIDDEN_FIELDS}
 <input id="dwyes" type="submit" name="confirm" value="{L_YES}" /> 
 <input id="dwno" type="submit" name="cancel" value="{L_NO}" />
 </dd>
 </dl>
 </fieldset>
 </form>
</div>
<style>input#dwyes {
cursor: pointer;
background: url(http://i70.servimg.com/u/f70/18/54/20/06/bg_n110.gif) no-repeat;
width: 100px;
height: 30px;
border: none;
color: #fff;
font-family: 'Helvetica-Lt',Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size: 16px;
display: inline-block;
zoom: 1;
vertical-align: baseline;
line-height: 30px;
  }
input#dwno {
cursor: pointer;
background: url(http://i70.servimg.com/u/f70/18/54/20/06/bg_n110.gif) no-repeat;
width: 100px;
height: 30px;
border: none;
color: #fff;
font-family: 'Helvetica-Lt',Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size: 16px;
display: inline-block;
zoom: 1;
vertical-align: baseline;
line-height: 30px;
  }</style>
4. Header:
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
 <!-- END switch_compat_meta -->
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
 <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
 <!-- END switch_canonical_url -->
 {META_FAVICO}
 {META}
 {META_FB_LIKE}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
        <link rel="Stylesheet" href="https://id.vtc.vn/media/css/ebank21/font.css?v=1.16" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

 <!-- BEGIN switch_fb_login -->
 <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_fb_login -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_ticker -->

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
 var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
 var slid_vert = false;
 var auto_dir = 'next';
 var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

 switch( tickerDirParam )
 {
 case 'top' :
 slid_vert = true;
 break;

 case 'left':
 break;

 case 'bottom':
 slid_vert = true;
 auto_dir = 'prev';
 break;

 case 'right':
 auto_dir = 'prev';
 break;

 default:
 slid_vert = true;
 }

 $(document).ready(function() {

 var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
 var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

 if (width_max > 0)
 {
 $('#fa_ticker_content').css('display','block');

 $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
 if ($(this).width() > width_item)
 {
 var ratio = $(this).width() / width_item;
 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
 $(this).height(new_height).width(width_item);
 }
 });

 if (slid_vert)
 {
 var height_max = h_perso;

 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
 if ($(this).height() > height_max)
 {
 height_max = $(this).height();
 }
 } );

 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
 $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
 }

 $('#fa_ticker_content').jcarousel({
 vertical: slid_vert,
 wrap: 'circular',
 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
 auto_direction: auto_dir,
 scroll: 1,
 size: {switch_ticker.SIZE},
 height_max: height_max,
 animation: {switch_ticker.SPEED}
 });
 }
 else
 {
 $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
 $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
 }
 });
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
 <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
 pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
 if(pm != null) { pm.focus(); }
 <!-- END switch_enable_pm_popup -->
 <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
 if(report != null) { report.focus(); }
 <!-- END switch_report_popup -->
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
 <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 $(document).ready( function() {
 $(window).resize(function() {
 var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
 var popupWidth = $("#login_popup").width();
 var mypopup = $("#login_popup");

 $("#login_popup").css({
 "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
 });
 });
 });
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <style>
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
 text-align:center;
 width: 10px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
 margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
 margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
 }
 </style>
 <!-- END switch_ticker_new -->
 {HOSTING_JS}
 <!-- BEGIN google_analytics_code -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
 _gaq.push(["_trackPageview"]);
 _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

 <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
 _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
 _gaq.push(['b._trackPageview']);
 <!-- END google_analytics_code_bis -->

 (function() {
 var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
 ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
 var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
 //]]>
 </script>
 <!-- END google_analytics_code -->
</head>

<body>
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
 <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
 <div class="content">
 <p>
 {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
 <br />
 <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
 </p>
 </div>
 </div>
 <!-- END hitskin_preview -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 <div id="login_popup" class="module main">
 <div id="login_popup_title" class="main-head">
 <div class="h3">{SITENAME}</div>
 </div>
 <div class="main-content">
 {LOGIN_POPUP_MSG}
 <div id="login_popup_buttons">
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
 <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
 <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
 <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
 </form>
 </div>
 </div>
 </div>
 <!-- END switch_login_popup -->

 <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

 <div class="minwidth_IE">
 <div class="layout_IE">
 <div class="container_IE">
 <div class="pun">

                                 
                                  <div id="divTopMenu" class="top">
    <div id="toppage" class="page">
 <div class="top_c">
 <ul><li><a href="/forum">
        <table style=" width: 125px;height: 48px;border: 0;"></table>
 </a></li><li><a href="/#homepage">
 <span>Trang chủ</span></a></li>
        <li><a href="/" class="chon">
 <span>Tài khoản</span></a></li>
        <li><a href="/">
 <span>Game</span></a></li><li><a href="/">
        <span>SHOP</span></a></li><li><a href="/">
        <span>Facebook</span></a></li><li><a href="/?mode=delete_cookies">
        <span>Cookies</span></a></li><li><a href="{U_SEARCH_SELF}">
 <span>My Posts</span></a></li><li><a href="{U_SEARCH_NEW}">
 <span>News</span></a></li></ul>
 </div>
</div>
</div>
      <div class="drdwbdhead">                            
        <div class="pageddw">
            <div class="drdwheader">
    <div id="divAccountInfo">
 <div id="preShow" class="acc">
 <div class="acc_login">
 <!-- BEGIN switch_user_logged_out --><a id="aLoginText" href="/login">
 <b>Login</b>
 </a><!-- END switch_user_logged_out --><!-- BEGIN switch_user_logged_in --><a id="aLoginText">
 <b>Hello U!</b>
 </a><!-- END switch_user_logged_in -->   -  
         <!-- BEGIN switch_user_logged_out --><a href="/register">Register</a><!-- END switch_user_logged_out --><!-- BEGIN switch_user_logged_in --><a href="/logout">Out</a><!-- END switch_user_logged_in --></div>
 <div class="acc_p">
 <img name="button3" width="20" height="20" border="0" src="https://id.vtc.vn/media/images/ebank21/ic1_.gif">  
 <img name="button4" width="20" height="20" border="0" src="https://id.vtc.vn/media/images/ebank21/ic2_.gif">  </div>
 <div class="acc_tool">Hello</div>
</div>
          <div id="divTitleUc"><div class="icon_mk"><div class="h_tit"><span><!-- BEGIN switch_user_logged_out -->LOGGED IN AS <strong>GUEST</strong><!-- END switch_user_logged_out --><!-- BEGIN switch_user_logged_in -->Hello {LOGGED_AS}<!-- END switch_user_logged_in --></span><p><!-- BEGIN switch_user_logged_out -->Please Logged in...<!-- END switch_user_logged_out --><!-- BEGIN switch_user_logged_in -->Please Logged out...<!-- END switch_user_logged_in --></p></div></div></div>
</div></div>
                                  

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
 <div class="module main">
 <div class="main-content clearfix">
 <div id="fa_ticker_container">
 <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
 <!-- END ticker_row -->
 </ul>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
 <div class="module main">
 <div class="main-content clearfix">
 <div id="fa_ticker_container">
 <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
 <div class="fa_ticker_content">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
 <!-- END ticker_row -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 <!-- END switch_ticker -->

 <div id="page-body">
 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
 <div id="outer-wrapper">
 <div id="wrapper">
 <div id="container">
 <div id="content">
 <div id="{ID_LEFT}">
 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
 {giefmod_index1.MODVAR}
 <!-- BEGIN saut -->
 <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
 <!-- END saut -->
 <!-- END giefmod_index1 -->
 </div>
 <div id="main">
 <div id="main-content">

<!-- BEGIN html_validation -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
5. CSS:
Code:
.pun {
line-height: 130%;
margin: 0 auto;
width: 100%;
padding:0!important;}
.pageddw {
width: 980px;
margin: 0 auto;
}
.clear {
clear: both;
}
.center {
display:none;
}
#pun-visit {
display:none;
}
a {
text-decoration: none;}
.add {
padding: 20px 0 5px 0;
font-size: 11px;
}
.main .main-head {
background: #344952;
}
#qjump {display:none}
.menu_foo {
text-align: center;
color: #fff;
padding: 5px 0 0 0;
}
.menu_foo a:visited {
color: #fff!important;
font-weight: bold!important;
}
.menu_foo a:link {
color: #fff;
font-weight: bold!important;
}
.menu_foo p {
font-size: 11px;
color: #cad4d8;
padding: 10px 0 0 0;
}
.top {
height: 60px;
border-bottom: 6px solid #344952;
border-top: 3px solid #24afe9;
background: #fff;
}
.top_c li a:hover {
color: #24afe9!important;
}
.icon_mk {
background: url(http://i70.servimg.com/u/f70/18/54/20/06/icon410.png) left 35px no-repeat;
padding: 30px 0 0 70px;
}
.acc_login a {
color: #fff!important;
}
.acc_login a:hover {
color: #fad839!important;
}
.h_tit {
min-height: 52px;
}
.h_tit span {
font-size: 18px;
color: #24afe9;
text-transform: uppercase;
font-family: 'Helvetica-Lt',Arial,Helvetica,sans-serif;
line-height: 22px;
}
.h_tit p {
font-size: 30px;
color: #000;
text-transform: uppercase;
font-family: 'Helvetica-UltLt',Arial,Helvetica,sans-serif;
line-height: 36px;
}
.acc {
background: url(http://i70.servimg.com/u/f70/18/54/20/06/icon411.png) left top no-repeat;
width: 370px;
position: absolute;
height: 30px;
right: 0px;
top: 0px;
z-index: 10;
}
.acc_login {
width: 200px;
float: left;
display: inline;
margin: 2px 0 0 45px;
color: #dedede;
line-height: 20px;
font-family: 'Helvetica-Lt',Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size: 16px;
text-transform: uppercase;
white-space: nowrap;
}
.acc_login a {
color: #f9f9f9;
}
.acc_p {
width: 80px;
float: right;
display: inline;
margin: 2px 40px 0 0;
text-align: right;
}
.acc_tool {
position: absolute;
width: 38px;
height: 20px;
font-size: 11px;
color: #fff;
top: 3px;
right: -13px;
z-index: 20;
background: url(http://i70.servimg.com/u/f70/18/54/20/06/icon412.png) left top no-repeat;
line-height: 20px;
padding: 0 0 0 10px;
}
.drdwheader {
background: url(http://i70.servimg.com/u/f70/18/54/20/06/ke10.gif) left bottom repeat-x;
height: 105px;
position: relative;
}
.drdwbdhead {
background: url(http://i70.servimg.com/u/f70/18/54/20/06/ke11.gif) center top no-repeat;
}
.top_c {
background: url(http://i70.servimg.com/u/f70/18/54/20/06/logo10.jpg) left 12px no-repeat;
height: 60px;
padding: -10 0 0 200px;
white-space: nowrap;
}
.top_c ul {
padding: 15px 0 0 0px;
}
.top_c li {
float: left;
display: inline;
margin: 0 2px;
font-family: 'Helvetica-Lt',Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size: 16px;
text-transform: uppercase;
}
.top_c li a.chon {
color: #fff!important;
}
.top_c li a {
display: block;
padding: 0 0 0 16px;
color: #000!important;
}
.top_c li a.chon {
background: url(http://i70.servimg.com/u/f70/18/54/20/06/m110.gif) left top no-repeat;
color: #fff;
}
.top_c li a span {
display: block;
padding: 0 16px 0 0;
line-height: 32px;
}
.top_c li a.chon span {
background: url(http://i70.servimg.com/u/f70/18/54/20/06/m111.gif) right top no-repeat;
line-height: 32px;
}

À đây là font của VTC ai rảnh thì up link font mới nhé  hehe 
Code:
<link rel="Stylesheet" href="https://id.vtc.vn/media/css/ebank21/font.css?v=1.16" />
avatar
Draudrey
CPModerator
CPModerator

Chrome Invision
Ngày đăng ký : 10/08/2012
Số bài : 902
CPP : 601
Châm ngôn sống : Nhìn lại mình trên CP mới thấy mình hồi đó sao trẻ trâu vcđ ra, đan con mạch nó muốn tự sát v l

Xem lý lịch thành viên http://diendan.chinhphuc.info/

Về Đầu Trang Go down

Re: ID.VTC cực nhẹ[✔]

Bài gửi by Chúa Tể Địa Ngục on 1/10/2013, 10:47 am

được
 Tình hình là thấy vài bài viết của trang đó có nội dung khá bậy bạ...
avatar
Chúa Tể Địa Ngục
CPYellowMember
CPYellowMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 15/07/2013
Số bài : 2203
CPP : 380
Châm ngôn sống : Không có gì cả :v

Xem lý lịch thành viên http://otaku-world.yourme.net

Về Đầu Trang Go down

Re: ID.VTC cực nhẹ[✔]

Bài gửi by K.-Kun on 1/10/2013, 11:19 am

Được! Value thật haha
avatar
K.-Kun
CPModerator
CPModerator

Firefox PunBB
Ngày đăng ký : 22/11/2012
Số bài : 1510
CPP : 639
Châm ngôn sống : Không bao giời đi ngược lại với lời nói của mình! Đó chính là nhẫn đạo của tôi

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ID.VTC cực nhẹ[✔]

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết